Efterårslisten

september 4, 2015 at 05:29

Efterår i Sorø

Den der følelse der er i luften som bladene skifter farve og temperaturen falder, den giver mig kriller i maven hver gang. Nu skriver kalenderen september og vi har taget hul på den dejligeste årstid, hvis du spørger mig.

 

Som de andre år tænker jeg at dele mine efterårsliste med jer, med alle de små og store ting jeg gerne vil bruge de kommende måneder på. Uden at kigge på de foregående års lister kom denne liste af 10 til mig. Efterfølgende kunne jeg se at nr. 10 gik igen – og på samme placering endda.

 

1. Pakke en god bog og Frank og tage en weekend til Sydfyn.

2. Gå lange ture med søde hunde og nyde efterårsfarverne.

3. Arrangere en græskarudskæringsdag i min gård med tæpper og varm kakao.

4. Tage på Louisiana, se udstillingerne og spise en dejlig frokost.

5. Sætte en eftermiddag eller måske endda en hel dag af til selvforkælelse med f.eks. fodbad, ansigtsmaske og en stak blade.

6. Shoppe nye efterårsstøvler.

7. Gense ‘When Harry Met Sally’ med en sød veninde.

8. Invie min nye sofa med te og hjemmebagte cookies.

9. Komme til yoga mindst en gang om ugen og blive afspændt og -stresset.

10. Lave varm kakao fra bunden, f.eks. til punkt 3. I år må det være.

 

Hvad er der på din efterårsliste?

 

P.S. Se tidligere års efterårlister her: 2012, 2013 og 2014.

 

English: That feeling that hits the air as the leaves turn color and the temperature drops, that gets me every time. The calendar now writes September and we’ve just entered the loveliest season if you ask me. 

 

Like the previous years I thought I’d share my fall list with you, with 10 things I want to do the upcoming months. Without looking at the previous years’ lists, this list came to me. Afterward, I could see that no. 10 reappeared – and even at the same spot. 

 

1. Pack a good book and Frank and spend a weekend in Southern Funen. 

2. Go for long walks with sweet dogs and enjoy the fall colors. 

3. Arrange a pumpkin carving day in my courtyard with blankets and hot chocolate.  

4. Take a trip to Louisiana, see the exhibits and have a lovely lunch. 

5. Set aside an afternoon or perhaps an entire day for some pampering and home spa. 

6. Shop for new fall boots. 

7. Rewatch ‘When Harry Met Sally’ with a sweet girlfriend.

8. Break in my new couch with tea and freshly baked cookies

9. Go to a yoga class at least once a week and get stretched out and relaxed. 

10. Make hot chocolate from scratch, e.g. for no. 3. This year will be the year.  

 

What’s on your fall list?

 

P.S. See previous years’ lists here: 2012, 2013 and 2014

Jack-o’-lanterns and Pumpkin Soup

oktober 29, 2014 at 12:30

Jack'o'laterns, Halloween, græskarmænd

{Bob-Bob, Bowser-Bob, Jack-Bob & Bat-Bob}

Pumpkin carving, græskarudskæring

Jack-o-lanterns

Græskarsuppe, pumpkin soup

{Den bedste efterårsspise: Græskarsuppe // The best fall dinner: Pumpkin soup}

Pumpkin carving

Ludwig

{Ludwig ville også være med // Ludwig wanted to join}

Jack-o-lanterns

Pumpkin carving

{Varm kakao er vigtigt // Hot cacao is important}

Jack-o-lanterns lamps

Jack-o-lanterns

Jeg er notorisk sent ude med at arrangere og invitere, selvom jeg oftest er fyldt med både gode idéer og intentioner, løber tiden tit fra mig. I år syntes det derfor pludselig helt muligt at samle nogle piger (eller bare en) til Halloween-hygge og græskarmandsudskæring. Slugøret måtte jeg indse, at en af mine yndlingsefterårsaktiviteter nok ikke blev til noget, medmindre jeg gav mig i kast med at lave mig en græskarmand med mig selv. Og det var jo ikke ligefrem det der lød sjovest.

 

Heldigvis gik det hverken bedre eller værre end, at jeg pludselig ikke havde nogle særlige lørdagsplaner, så i stedet for at sumpe derhjemme, hoppede jeg på et tog (og togbus…jeg hader DSB!) op til Slottet. Her fandt jeg nemlig hele tre andre og en hund, der var friske på efterårshygge. Efter en omgang aftensmad bestående af min yndlings spicy græskarsuppe serveret med generøst med sprødt bacon og en god klat creme fraiche, blev der lystigt slubret varm kakao med godt med flødeskum, mens der blev arbejdet koncentreret med udskæringen af hver vores Bob, som vi havde døbt de fire græskar.

 

Ludwig var også stor fan af projektet og hang ud ved bordet sammen med os andre og forsøgte at smage lidt på græskarrene, når chancen bød sig.


Spicy græskarsuppe, græskarmænd, masser af varm kakao og en tosset hund – det må være opskriften på den perfekte efterårsdag!

 

English: I’m notoriously late when it comes to arranging and inviting, although I mostly filled with good ideas and intentions. Time just seem to escape me. This year it therefore suddenly proved impossible to collect some girls (or just one) for some Halloween fun and pumpkin carving. Disappointed I had to accept that one of my favorite fall activities wouldn’t happen, unless I wanted to do it all by myself. And it didn’t sound like much fun. 

 

Fortunately it turned out I didn’t have any special Saturday plans, so instead of just hanging out at home, I jumped on a train up to the Castle. Here I found three others and a dog, who were ready for some fall fun. After dinner consisting of my favorite spicy pumpkin soup served with a generous amount of crispy bacon and a big scoop of creme fraiche, we were all eagerly working on each of our various versions of Bob, which we’d named the four pumpkins, while simultaneously drinking hot cacao with plenty of whipped cream.

 

Ludwig was also a big fan of the project and hung out at the table with the rest of us and tried to catch as taste of the pumpkins, when the opportunity presented itself. 

 

Spicy pumpkin soup, pumpkin carving, lots of hot cacao and a silly dog – it has to be the recipe for the perfect fall day!