Nytårsforsæt

januar 7, 2015 at 13:32

Calendar 2015 from A Beautiful Mess

DSC03348

Calendar 2015 from A Beautiful Mess

Calendar 2015 from A Beautiful Mess

Calendar 2015 from A Beautiful Mess

Jeg er som sådan ikke den store fan af nytårforsæt, i hvert fald ikke den slags der tilsyneladende kun har det formål at slå en oven i hovedet og give dårlig samvittighed, når kalender skriver d. 24. april og man hverken har tabt sig 2 kilo eller startet maratontræningen. Jeg synes derimod, at der er noget en fin symbolik ved at træde ind i et nyt år og starte det med gode intentioner om, hvordan man kan gøre det forestående år endnu bedre for sig selv, sætte sig nogle mål og drømme lidt.

 

I 2015 vil jeg gerne fokusere på at være mere nærværende. Jeg har altid tusind tanker i sekundet, gang i hundredvis af projekter (mindst 89 af dem er endnu ikke påbegyndt), masser af idéer og svært ved helt at finde ro og bare slappe af. Sådan rigtigt. Derfor dimser jeg utrolig (og alt alt alt for) meget med min telefon og computer. Hele tiden.

 

Jeg skal lige tjekke Facebook, selvom jeg ved der intet spændende er sket, siden jeg tjekkede sidst (for 5 min. siden), se om nogen har smidt et lille hjerte til mit nyeste billede på Instagram, tjekke bloggens statistik for at se, hvor mange har læst dagens indlæg, svare en besked, sende en mail, dobbelttjekke min kalender, kommentere på et billede. Alt for meget spildtid og ligegyldigt dimseri. Og det værste er, at jeg gør det, mens jeg er sammen med andre. Min veninde går på toilettet og jeg tjekker lige for at se om der nu er sket noget, jeg sidder og ser film, og pludselig følger jeg ikke med i filmens handling, men sidder og scroller gennem mit news feed, jeg sidder midt i en samtale men så skal jeg lige se om nogen nu skulle have skrevet til mig.

 

Jeg bliver helt træt af mig selv. Det er svært ikke at være online hele tiden, når ens telefon konstant lyser og bipper, fordi der er sket noget nyt i sociale medier-land. Og hvis den ikke lyser og bippe, må man selv tjekke om det virkelig kan passe, at intet er sket. For hvis det ikke er på Facebook er det jo som bekendt ikke sket.

 

Derfor vil jeg bruge 2015 på at øve mig i at blive bedre til at balancere livet online og offline, logge af og fordybe mig i noget andet end Instagram og blogindlæg. Jeg vil gerne blive bedre til at trække vejret helt ned i maven og slappe helt af, uden en telefon i hånden til at distrahere mig hele tiden. Jeg vil være mere nærværende i selskab med andre, lægge telefonen fra mig og fokusere på her og nu. Det bliver sikkert ikke nemt, men det bliver en rigtig sund øvelse for mig.

 

Nogle af de aktiviter jeg gerne vil bruge min tid på, mens jeg lukker online-verdenen ude for en stund er madlavning, kigge i kogebøger og give mig i kast med nye retter, jeg vil også rigtig gerne læse mere, gerne mindst en halv time inden sengetid hver aften, jeg vil gerne have flere brunch-aftaler, både ude og hjemme, mindst en gang om måneden kunne være rart at få prioriteret og så vil jeg gerne høre mere musik. Tænde radioen når jeg gør rent, købe et nyt album med en favoritkunstner og danse rundt i stuen.

 

English: I’m not a big fan of New Year’s resolutions, at least not the kind that seemingly only have the purpose of making yourself feel bad and guilty, when the calendar writes April 24th, and you still haven’t lost 2 kilos or started that marathon training. I however do think there’s a nice symbolism in entering a new year with good intentions about how you want to make the year ahead even better for yourself, set some goals and dream a bit. 

 

In 2015 I would like to focus on being more present. I always have a thousand thoughts a second, doing hundreds of project (89 of which haven’t even started yet), lots of new ideas and difficulty finding peace and relaxing completely. You know, really relax. So I’m fidgeting with my phone and computer  a lot (way way way too much). Constantly.  

 

I just have to check Facebook, even though I know nothing interesting has happened since I last checked (5 minutes ago), see if anyone has thrown a heart my way for my newest photo on Instagram, check the blog’s statistics to see how many have read today’s post, reply a text, send an email, double-check something in my calendar, comment on a photo. Way too much time is waisted fidgeting around online. And the worst part is that I do it in the company of others. My girlfriend leaves to go to the bathroom and I check my phone to see if something has happened, I’m sitting watching a movie, and suddenly I’m not following the plot, but sitting scrolling through my news feed, I’m in the middle of a conversation, but then I just have to see if anyone texted me. 

 

I get so frustrated with myself. It’s hard not do be online all the time, when your phone is constantly lighting up and beeping, because something new has happened in social media land. And if it doesn’t light up and beep, you have to check to see if it’s really true that nothing has happened. Because if it isn’t on Facebook it didn’t happen. 

 

That’s why I want to spend 2015 practicing being better at balancing life both online and offline, log off and focus on something other than Instagram and blog posts. I want to be better that taking a deep breath and complete relax, without a phone in my hand to distract me all the time. I want to be more present in the company of others, put the phone away and focus on here and now. It probably won’t be easy, but it’ll definitely be a good exercise for me.

 

Some of the activities I want to spend my time on, when I shut down online-land for a moment is cooking, looking through cookbooks and try news dishes, I would also really like to read more, at least half an hour every night before bedtime, I would like to have more brunch dates, both out and at home, at least one time a month is something I would like to prioritize and I would like to listen to more music. Turn on the radio while I clean, buy a new album with a favorite artist and dance around in my living room.