A Girl Can Dream, Right?

september 4, 2014 at 06:25
Birthday Wishes
Klik på collagen for forhandlere og priser // Click on the collage for dealers and prices

 

Det er efterhånden ikke nogen hemmelighed, at jeg elsker lister (bare se her og her). Men der er en ting, der næsten er bedre end en liste, det er en liste kun med billeder. Eller en collage om man vil. Hvor om alting er, så er sådan nogle ekstra rare. Særligt når de fyldes op med alle de ting man går og drømmer om. Mine ønskelister er nemlig sjældent helt realistiske, for jeg ønsker mig oftest det jeg ikke selv føler jeg har råd til i min hverdag.

 

Af samme grund florerer de samme ting også på mine ønskelister fra gang til gang, f.eks. de Isabel Marant wedges, som også var på sidste års juleønskeliste og Kenzo sweatshirten som jeg også sukkede efter i sidste september.

 

I år ønsker jeg mig fine fornyelser til efterårsgarderoben, lidt i beauty-afdelingen og lidt fint til hjemmet. Ikke noget nyt under solen her.

 

English: It probably comes as no surprise that I love lists (just see here and here). But one thing that’s even better than a list is a list with just photos. Or a collage if you prefer. Anyhow, those are especially nice. Especially when they are filled with all the little things you’re dreaming about. My wish lists are often that realistic, because I mostly wish for the things I don’t feel like I have the money for in my everyday life. 

 

For that reason the same items appear time after time again, e.g. the Isabel Marant wedges, which were on last year’s Christmas wish list or the Kenzo sweatshirt I dreamt about last September

 

This year I’m wishing for some fresh pieces for my fall wardrobe, some for the beauty department and some for my home. Nothing new under the sun. 

Marilyn Moment

august 2, 2014 at 10:48

White shirt from Monki and black skirt from Just Female

DSC03660

White shirt from Monki and black skirt from Just Female

Rings from Jane Kønig and Moss Copenhagen

White shirt from Monki and black skirt from Just Female

White shirt from Monki and black skirt from Just Female

Shirt(dress) Monki // Skirt Just Female // Shoes H&M // Nail polish Essie ‘E-nuf is E-nuf’ // Sunglasses Céline ‘Baby Audrey’ 

 

Mandag eftermiddag hoppede jeg på cyklen og cyklede en tur over Langebro for at mødes med onkel A, tante M og kusine A på Bryggen til et eftermidddagdyp i havnebadet. Så rart efter en lang og varm arbejdsdag (hvornår er det min tur til at holde ferie?!). Jeg havde på forhånd aftalt med kusine A, at hvis det havde lykkedes mig ikke at spilde på min hvide skjorte eller smelte helt væk ville jeg låne hende som fotograf. Jeg formåede faktisk ikke at spilde, hvilket nærmest aldrig sker for mig, når jeg har hvidt på. Hvis jeg har en sort og hvid stribet t-shirt, så spilder jeg på den hvide stribe! Dog var jeg lidt overophedet (sig dog bare svedig for hulan). Jeg var svedig og klam (tilfreds?), da jeg ankom.

 

Heldigvis var der en let brise på Bryggen den dag, så jeg kunne køle lidt ned inden vores lille fotoshoot. Den lille brise var til tider lidt mere end det, og forsagede mit lille Marilyn-moment. Hej trusser!

 

Til dem der sidder og tænker: ‘Hun har da godt nok fået farve på stængerne hende den blege!’, så jeg kan afsløre, at det desværre ikke helt er tilfældet. Sidste år til min fødselsdag fik jeg en selvbruner (og nogle andre skønhedsprodukter) af en kollega, som da vejret blev ved med at vise sig fra sin varmeste side og bare ben var den eneste vej frem, gav jeg den (trods dårlige erfaringer) et forsøg, og jeg må sige, at den fungerer overraskende godt. Den gør mig ikke gul eller efterlader underlige mørke/bare plamager. Den giver min hud tilpas farve og glød, så mine isblå skinneben ikke distraherer folk og får dem til at cykle direkte ind i en lygtepæl. Jeg er frygtelig doven og den lugter lidt, så jeg bruger den kun på benene og cirka en gang om ugen, selvom der står man skal bruge den hver dag.

 

I dag skal jeg faktisk ud på Bryggen igen og lufte mine fake-tanned ben sammen med den mindste, som er kommet på weekendvisit. Vi har et hårdt program med masser af isspiseri og København-kiggeri, så jeg må hellere komme videre i teksten.

 

Kan I ha’ en rigtig skøn lørdag derude!

 

English: Monday afternoon I jumped on my bike after work and biked over Langebro to meet up with uncle A, aunt M and cousin A at Islands Brygge for a afternoon dip in the harbor. So nice after a long and warm day at the office (when is it my turn to go on vacation?!). I’d arranged with cousin A that if I succeed in avoiding to spill on my white shirt or smelt away I would borrow her as photographer. I managed on to spill, which never happens to me when I’m wearing white. If I’m wearing a black and white striped t-shirt, then I’ll spill on the white stripe. However, I was somewhat overheated (just say sweaty for crying out loud). I was sweaty and gross (happy?), when I arrived. 

 

Luckily there was a light breeze at Islands Brygge that day,  so I could cool down a bit before our little photo shoot. The little breeze was at time more than just a light breeze, and also caused my little Marilyn-moment. Hello panties! 

 

For those of you thinking, ‘She’s gotten some color on those white limbs! I can reveal that unfortunately isn’t the case. Last year for my birthday I got a self tan lotion (and some other beauty products) from a colleague, so when the weather continued to show itself from it’s warmest side and bare legs was the only way to go, I gave it (despite bad experiences) a try, and I must admit it works surprisingly well. It doesn’t make me look yellow or leave weird dark/bare spots everywhere. It gives my skin just enough color and glow, so my ice blue shins don’t distract people and make them bike directly into a lamp post. I’m awfully lazy and it smells a bit, so I only use it on my legs and about once a week, even though it says you should use it daily. 

 

Today I’m actually going to Islands Brygge again to show of my fake tanned legs together with the youngest, who’s here for a weekend visit. We have a stuffed program filled with eating ice cream and exploring Copenhagen, so I better get going.  

 

Have a lovely Saturday out there!

A Touch of Glitter

december 17, 2013 at 21:57

Just Female cardigan

Just Female cardigan

Just Female cardigan

Just Female rings

Just Female cardigan

Just Female cardigan

Just Female cardigan

Chanel Graphite nail polish

Just Female cardigan

Cardigan Just Female // Jeans Monki // Scarf Zara // Boots Bianco // Bracelets Black Colour (longer version here) and ‘Elsk hjertet’ // Rings Just Female // Nail polish Chanel ‘Graphite’

 

Ej, har I hørt at chancerne for en hvid jul er virkelig små? Øv med øv på. Jeg synes helt bestemt, at det bør indføres ved lov at hele december skal være fyldt med sne. Særligt juleaften. Der er nok næppe noget mere magisk end at sidde med sin morgenkaffe julemorgen, mens snefnugene hvirvler rundt udenfor vinduet, klæde sig godt på med en strikket hue, stort tørklæde og varme vanter og så ellers ud og lege i sneen. Så indenfor i varmen og tø op foran brændeovnen, mens køkkenet begynder at dufte af alle de herligheder, der skal på bordet senere. Lægge sig tilrette på sofaen under tæppet til årets Disney juleshow, mens det fine hvide tæppe af sne lysner op udenfor, som mørket tager over.

 

Åh altså, hvor jeg dog bare elsker kombinationen af jul og sne. En kombination vi ikke har set meget til her i december. Jeg var dog så heldig, at jeg fik fanget dette outfit i den første og eneste omgang sne indtil videre. Det er ligesom om sne og glitter bare er bedre sammen.

 

English: Did you hear that the chances of getting a white Christmas here in Denmark is really slim? Booh. I definitely think that it should be determined by law that all of December shall be filled with snow. Especially Christmas Eve. It’s hardly anything more magical than sitting with your morning coffee Christmas morning (that’d be the 24th;)), while snow flakes are twirling around outside the window, getting dressed with a knitted hat, a large scarf and warm gloves and then out and play in the snow. Then inside in the warmth and warm up in front of the wood burning stove, while the kitchen starts smelling of all the wonderful food for the evening’s dinner. Cozy up on the couch under the blanket for this year’s Disney’s Christmas show, while the pretty white blanket of snow lights up outside as the darkness is taking over.

 

Oh how I just love the combination of Christmas and snow. A combination we haven’t seen much of this December. Nevertheless, I was lucky enough to catch this outfit on the first and only day of snow so far. It’s like snow and glitter just is better together.