Kitchen Inspiration

juni 12, 2014 at 20:53

Kitchen details

DSC01011

Kitchen details

Kitchen details

Kitchen details

Kitchen details

For tiden drømmer jeg om hus og have, og selvom det nok ikke bliver til et helt hus i denne omgang, så skader det jo ikke at drømme. Og drømmehuset, ja, det er nok sådan cirka min onkel A og tante Ms hus. Det er omtrent verdens hyggeligste hus. Jeg har før vist små detaljer fra deres fine, fine hjem på Sydfyn. Der er noget ganske særligt over det hus, som faktisk er en gammel stationsbygning. Det kan man også stadig fornemme i køkkenet, som er den gamle ventesal. Jeg elsker den gamle bænk, som danner ramme for spisepladserne, som var en del af den originale bygning.

 

Det er en køkken, der både er funktionelt og hyggeligt. Jeg drømmer selv om at have et stort spisebord som deres, så der altid er plads til en ekstra. Vores køkken er ikke voldsomt stort og separeret fra spisestuen, hvilket kan være rart, når køkkenet sejler. Alligevel savner jeg lidt at have et åbent køkken, hvor man kan lave mad, mens folk sidder omkring bordet og læser morgenavisen eller får et glas vin og en lille pre-dinner snack.

 

En anden ting jeg er virkelig glad for ved deres køkken, og resten af hjemmet generelt, er at der er masser af farver, liv og nips: En lille skål med en masse farvede plastik skeer, en gul reol med kopper i forskellige mønstre og farver, gamle dåser, en dekorativ tekande, en pink blomst, et glas med hele tørrede chilier. Jeg føler mig altid vildt inspireret til at introducere mere farve ind i drengens og mit hjem efter at have spenderet nogle dage i den gamle station.

 

Jeg kan godt lide, at tingene ikke er gemt væk i skabene, men godt må stå fremme og være en del af indretningen. Hylderne med krydderierne og olierne synes jeg for eksempel fungerer overraskende godt. Kopper og glas står fremmer og pynter. Det er med til at give rummet personlighed og liv. Det er en rum, der skal bruges, ikke et helt hvidt minimalistisk køkken fra et BoBedre magasin fra de sidste 10 år tilbage.

 

English: Lately I’ve been dreaming about a house and a garden, and even though we probably won’t end up buying an entire house this time around, dreaming doesn’t hurt. And the dream house, well, that’s just about my uncle A and aunt M’s house. It’s probably the world’s coziest house. I’ve showed you some little details from my uncle A and aunt M’s pretty, pretty home before. There’s something quite special about that house, which actually is an old train station building. You can still get a sense of in the kitchen, which used to be the old waiting room. I love the old bench that shapes the dining area, which was a part of the original building. 

 

It’s a kitchen that is both functional and cozy. I dream about having a large dining table like theirs, so there’s always room for one more. Our kitchen isn’t that big and separated from the dining room, which can be nice, when the kitchen is one big mess. Still I miss having an open kitchen, where you can cook, while people are sitting around the table and reading the morning paper or having a glass of wine and a little pre-dinner snack.

 

Another thing I really like about their kitchen, and the rest of the home in general, is there are lots of colors, life and knick-knacks: A small pot with lots of colored plastic spoons, a yellow bookcase with cups in different prints and colors, old tin can, a decorative tea pot, a pink flower, a glass filled with dried chilis. I always feel so inspired to introduce more colors into the boy’s and my home after spending a couple of days in the old train station. 

 

I like how everything isn’t hidden away behind the cupboards, but is allowed out in the daylight and be a part of the decor. The shelfs with the spices and oils, for instance, I think work surprisingly well. Cups and glasses are out and decorate. It adds personality and life to the room. It’s a room, which is meant to be used, not an all white minimalistic kitchen from a Scandinavian home decor magazine from the past 10 years. 

Kitchen details

Kitchen details

Kitchen details

Kitchen details

Kitchen details