Flyttesaga # 3: Vigtige lektioner i flytning

april 28, 2015 at 16:40

Moving day

Jeg har lært tre virkelig værdifulde lektioner i den sidste etape af min (fysiske) flytning. Til dem af jer der snart skal flytte – grib pen og papir!

 

1. Lad være med at gøre det med tømmermænd.

2. Undlad at have en lille hvalp med som laver ulykker og ikke vil efterlades til sig selv.

3. Udvælg et tidspunkt, hvor det ikke regner til at fylde tingene i bilen/på traileren.

 

Mine allersidste ting er nu flyttet ud af den gamle fælles lejlighed og over i min lille nye. Det er på en og samme tid virkelig rart og virkelig underligt. Jeg har boet på Nørrebro i 4 år, en bydel jeg har været rigtig glad for, men jeg er også rigtig spændt på min fine nye gade og kvarter på Vesterbro.

 

Det er altid vemodigt at sige farvel til både steder og personer du har holdt af, særligt når du lider af akut seperationsangst som mig. Som barn græd jeg ofte når vi skulle hjem fra sommerferie og vinkede farvel med tårerne trillende ned af kinderne, når vi kørte væk fra det sted vi havde besøgt, men denne gang jeg var heldigvis klar til at sige farvel til mit gamle liv og hjem. Men jeg vil da for en god ordens skyld tilføje en bonusrunde med vigtige lektioner i flytning, foruden at undgå tømmermænd, en hundehvalp og regn når du skal flytte sådan helt generelt, så har jeg også erfaret, at:

 

1. Hvis du skal flytte fra din eks og det kan undgås, så lad lige være med at gøre det dagen efter en polterabend (eller et bryllup). Kontrasten mellem kærlighed og manglen på samme bliver bare det tydeligere når man holder dem direkte op mod hinanden.

 

2. Hvis du skal flytte fra din eks og du altså skal til polterabend dagen inden, så brug det mentale billede på, hvordan to folk opfører sig og ser ud, når de elsker hinanden (nok) og gerne vil tilbringe resten af livet sammen. På længere sigt er det præcis det du flytter væk for også at få.

 

English: I’ve learned three very valuable lessons from the last part of my (physical) move. For those of you who are moving soon – grab pen and paper!

 

1. Don’t do it hungover. 

2. Avoid bringing a small puppy that bites on everything and can’t be on his own. 

3. Pick a time to load the car/trailer when it doesn’t rain. 

 

My last things are now moved out of the old shared apartment and over into my little new one. It’s really nice and really weird all at once. I’ve lived in Nørrebro for 4 years, an area I’ve really liked, but I’m also super excited to live in my pretty new street and neighborhood at Vesterbro. 

 

It’s always sad to say goodbye to places and people you’ve loved, especially if you suffer from acute separation anxiety like myself. As a child I would often cry when we were leaving to go home after a vacation and wave goodbye to the place we’d been staying with tears running down my cheeks as we drove off, but this time around I was fortunately ready to say goodbye to my old life and home. But for good measure, I’d like to add a bonus round of important lessons in moving besides avoiding being hungover, puppies and rain when moving in general I’ve also learned that:

 

1. If you’re moving from your ex and you can avoid it, then don’t go to a bachelorette party (or a wedding) the day before. The contrast between love and lack of the same becomes to much clearer when you hold them up next to each other.

 

2. If you’re moving from your ex and you have to go to a bachelorette party the day before, then use that mental image of how two people are and act when they love each other (enough) and want to spend the rest of their lives together. In the long run that’s what you’re moving away to get too. 

Flyttesaga # 2: Verdens SEJESTE veninde

april 24, 2015 at 09:20

Trailer

Trailer

Trailer

I har allerede fået historien om min pladsoptimisme i form af 20 flyttekasser og oceaner af ting. Hvad jeg mangler at berette om er løsningen på den udfordring der vidste sig. Planen var nemlig, at Stephanie og jeg skulle pakke alt sammen og flytte alt andet end mine møbler. (De skal flyttes i denne weekend med mine forældre og en trailer).

 

Så da Stephanie kommer op i lejligheden med konklusionen, at der kun kan være tre flyttekasser ad gangen i hendes bil og vi står op til knæene i Royal Copenhagen porcelæn, gamle loppefund og ringbind, tænker jeg noget a la: “Okay, det var ærgerligt. Vi må pakke skidtet sammen og så køre de tre flyttekasser over i den nye lejlighed, og så må jeg flytte resten i næste weekend sammen med mine forældre”. Der vælger Stephanie så at gå i det ultimative mor-modus og udbryder: “Vi lejer en trailer!”.

 

Det her var noget vi havde diskuteret på forhånd. Ingen af os har nogensinde prøvet at køre med en trailer, og selvom Stephanie ofte kører bil, er ingen af os særligt glade for (læs. jeg nægter pure) at køre rundt i København. Og så med en trailer? Men inden jeg når at kaste håndklædet i ringen, har Stephanie ringet til de første to trailerudlejningssteder, og nu reserveret en trailer til os. “Tagensvej 90? Vi er der om 10 min.” hører jeg hende sige, mens min puls stiger. Vi ankommer på Q8 og bliver henvist til det blå monstrum de kalder en overdækket trailer (tror jeg nok).

 

Stephanie får charmet en af de mænd der tilsyneladende bare hænger ud på Q8s parkeringsplads og traileren kommer mirakuløst på. Som vi kører ud på vejen igen, får GPS’en naturligvis en hjerneblødning og brænder fast. Jeg dør lidt indeni af stress. Stephanie tager det utroligt roligt. På det her tidspunkt ville jeg selv have hylet og skreget, men vi kommer, igen mirakuløst, alligevel tilbage til lejligheden. Ingen cyklister måtte lade livet. Vi pakker resten af kasserne og har da næsten også proppet traileren til renden, da vi er klar til at køre mod Vesterbro.

 

Som vi krydser Gammel Kongevej siger Stephanie: “Jeg havde alligevel ikke troet, at første gang jeg skulle køre med trailer skulle være i København”. (Og gennem tre bydele ikke desto mindre). “Nej, det ville jeg bestemt heller aldrig have troet…” svarer jeg “…men jeg er glad for, at min første gang var sammen med dig!”. Igen er GPS’en ikke vores ven, og undlader at fortælle os, at en del af Istedgade er spærret, så vi kommer da også lige et smut fordi Kødbyen inden vi lander i min gade, som naturligvis er ensrettet.

 

At køre med den kæmpe trailer gennem hele København var noget lig en out of body experience (ingen overdrivelse) og mine hænder rystede seriøst, da vi bar kasserne op i lejligheden og langt om længe kunne klare det en dag.

 

Hvad så pointen? Så ment bare, at jeg ikke bare har verdens BEDSTE veninde, der stiller op til nedpakning af 4 års samliv og tilbyder også at hjælpe med at flytte skidtet på en højhellig søndag kort tid inden sit bryllup, men at hun også er verdens SEJESTE veninde, der lige kører med trailer for første gang midt inde i København for min skyld!

 

Hende beholder jeg sgu! (Undskyld jeg bander…).

 

English: I not only have the world’s BEST friend who comes and helps me pack up all of my stuff (and there was a lot), she also volunteers to help to move it. But I also have the world’s most AWESOME friend who finds a trailer we can rent when it turns out her car could only fit three moving boxes at the time, having never driven with a trailer before in her life, and drives it around all of Copenhagen for me. She’s a keeper! 

Flyttesaga # 1: 4 år, 20 flyttekasser + det løse

april 22, 2015 at 07:43

Silvan flyttekasse

I slutningen af sidste år gik min daværende kæreste og jeg som bekendt fra hinanden. Vores fælles hjem gennem de forgange 4 år var desværre ikke min lejlighed, så jeg gik på andelsjagt i København, mens jeg rykkede mine mest essentielle egendele med mig hjem på Slottet. Efter hvad der syntes som uendelig lang søgen og adskillige lejligheder, der ikke var meant-to-be, fandt jeg i starten af marts min nuværende lille fine lejlighed med overtagelse 1. april. Få dage inden fik jeg langt om længe denne her lille fis hjem, så hele processen har taget (og tager fortsat) lidt længere tid end forventet.

 

Søndag gav det langt om længe logistisk mening at få flyttet resten af mit habengut ud af eks-drengens lejlighed og over i den nye lejlighed, som endelig var nok færdigmalet til at rykke ind med tingene. Jeg havde på forhånd købt 20 seniorflyttekasser i Silvan (så var der rigeligt) og lavet en aftale med min gode veninde Stephanie om at hjælpe med at pakke sammen.

 

Det vidste sig hurtigt:

– at jeg ejede over 2/3 af alt ragelse i den lejlighed.

– at de 20 kasser var måske lige optimistisk nok.

– at bøger og service er utrolig tungt.

– at der kun kunne være tre flyttekasser ad gangen i bilen.

– at vi ville skulle køre over 8 gange for at få alle flyttekasserne med.

– at jeg endte med en forstyrrende mængde kasser med prædikatet ‘Pynt’, hvilket Stephanie omdøbte ‘Random shit’.

– at jeg muligvis har lidt hoarder-tendenser.

 

Fortsættes…Næste del af min flyttesaga kommer til at handle om, hvordan jeg fik 25 flyttekasser (fandt et par ekstra) + alt det løse fra en del af København til en anden.

 

English: At the end of last year my former boyfriend and I split up. Our joined home through the previously 4 years was unfortunately not mine, so I went apartment hunting in Copenhagen, while I moved most of my essential possessions up to the Castle. After what seems like endless searching and several apartments that just weren’t meant-to-be, in the beginning of March I finally found my pretty little apartment. A few days before I took over the apartment I finally got this little fella home, so the entire process has taken (and continues to take) a bit longer than anticipated. 

 

Sunday it finally made logistically sense to move the rest of my stuff out from the ex-boy’s apartment and over to the new apartment, which was finally painted enough to allow storing everything in one room. Before hand I’d bought 20 moving boxes (so I had plenty) and arranged for my sweet girlfriend to come help pack everything up. 

 

It quickly turned out:

– that I owned more than 2/3 of all the junk in the apartment.

– that 20 moving boxes were a little too optimistic. 

– that books and china are incredibly heavy. 

– that the car could only fit three moving boxes at the time. 

– that we’d have to drive more than 8 times to move all the boxes. 

– that I ended up with a disturbing amount of boxes with the predicate ‘ornaments’, which Stephanie renamed ‘Random shit’. 

– that I might have a bit of hoarding tendencies. 

 

To be continued…Next part of my moving saga is about how I got 25 moving boxes (found a few extra) + all the extra stuff from one part of Copenhagen to another.