Efterårslisten

september 4, 2015 at 05:29

Efterår i Sorø

Den der følelse der er i luften som bladene skifter farve og temperaturen falder, den giver mig kriller i maven hver gang. Nu skriver kalenderen september og vi har taget hul på den dejligeste årstid, hvis du spørger mig.

 

Som de andre år tænker jeg at dele mine efterårsliste med jer, med alle de små og store ting jeg gerne vil bruge de kommende måneder på. Uden at kigge på de foregående års lister kom denne liste af 10 til mig. Efterfølgende kunne jeg se at nr. 10 gik igen – og på samme placering endda.

 

1. Pakke en god bog og Frank og tage en weekend til Sydfyn.

2. Gå lange ture med søde hunde og nyde efterårsfarverne.

3. Arrangere en græskarudskæringsdag i min gård med tæpper og varm kakao.

4. Tage på Louisiana, se udstillingerne og spise en dejlig frokost.

5. Sætte en eftermiddag eller måske endda en hel dag af til selvforkælelse med f.eks. fodbad, ansigtsmaske og en stak blade.

6. Shoppe nye efterårsstøvler.

7. Gense ‘When Harry Met Sally’ med en sød veninde.

8. Invie min nye sofa med te og hjemmebagte cookies.

9. Komme til yoga mindst en gang om ugen og blive afspændt og -stresset.

10. Lave varm kakao fra bunden, f.eks. til punkt 3. I år må det være.

 

Hvad er der på din efterårsliste?

 

P.S. Se tidligere års efterårlister her: 2012, 2013 og 2014.

 

English: That feeling that hits the air as the leaves turn color and the temperature drops, that gets me every time. The calendar now writes September and we’ve just entered the loveliest season if you ask me. 

 

Like the previous years I thought I’d share my fall list with you, with 10 things I want to do the upcoming months. Without looking at the previous years’ lists, this list came to me. Afterward, I could see that no. 10 reappeared – and even at the same spot. 

 

1. Pack a good book and Frank and spend a weekend in Southern Funen. 

2. Go for long walks with sweet dogs and enjoy the fall colors. 

3. Arrange a pumpkin carving day in my courtyard with blankets and hot chocolate.  

4. Take a trip to Louisiana, see the exhibits and have a lovely lunch. 

5. Set aside an afternoon or perhaps an entire day for some pampering and home spa. 

6. Shop for new fall boots. 

7. Rewatch ‘When Harry Met Sally’ with a sweet girlfriend.

8. Break in my new couch with tea and freshly baked cookies

9. Go to a yoga class at least once a week and get stretched out and relaxed. 

10. Make hot chocolate from scratch, e.g. for no. 3. This year will be the year.  

 

What’s on your fall list?

 

P.S. See previous years’ lists here: 2012, 2013 and 2014

To-Do List for Fall

september 5, 2014 at 08:46

Fall colors

Kalenderen skriver september og efteråret er godt på vej. Efteråret er min yndlings årstid, udover at være septemberbarn, så er der bare noget ganske særligt over bladene, der skifter farve og maler land og by over med sine gyldne nuancer. Luften er særlig frisk, man kan gå med flere lag tøj igen og så er det en sæson, der byder på masser af rare aktiviteter. Traditionen tro har jeg kreeret en lille liste over de ting jeg glæder mig til at lave i de kommende måneder. Nogle af tingene er gengangere fra de forgående år, som jeg enten ikke fik nået eller som er gået hen at blive en lille tradition i mit efterårsprogram.

 

Dette efterår vil jeg gerne:

 

1. Lave en lille Thanksgiving middag.

2. Kokkere mad med græskar; f.eks. suppe, tærte og risotto.

3. Tage på fototur rundt i byens parker og forsøge at fange efterårsfarverne og den særligt friske luft.

4. Arrangere en filmaften med hyggelige romantiske film.

5. Eksperiementere med blomme- og æblekompot.

6. Forkæle mig selv med et par nye støvler.

7. Arrangere en bagedag.

8. Hive en weekend ud af kalenderen (eller måske mere realistisk en dag) til at læse under et tæppe.

9. Samle nogle søde piger til en græskarudskærings-komsammen. (Det er jo efterhånden en tradition).

10. Endelig få lavet varm kakao fra bunden.

 

Se de tidligere års efterårslister her og her.

 

English: The calendar now reads September and fall is well on it’s way. Fall is my favorite season, beside being a fall baby, there’s just something quite special about the leaves turning color, painting the city with shades of gold. The air is especially crisp, you can wear layers again and it’s a season with lots of fun activities. As per tradition I have created a little list of the things I look forward doing in the upcoming months. Some things are repeaters from the previous years I either didn’t get around to or have become a little tradition in my fall program.  

 

This fall I would like to:

 

1. Make a little Thanksgiving dinner. 

2. Cook food with pumpkin; e.g. soup, pie and risotto. 

3. Take a photo tour around the city’s parks and try to capture the fall colors and crisp air. 

4. Arrange a movie night with cute romantic movies.

5. Treat myself to a pair of new boots. 

7. Arrange a baking day with good company. 

8. Rip a whole weekend out of my calendar (or more realistically a day) just for reading under a blanket. 

9. Gather some sweet girls for a pumpkin carving get-together. (It’s becoming a tradition). 

10. Finally make hot chocolate from scratch. 

 

See my previously fall lists here and here

Fall To-Do List

september 23, 2013 at 21:01

 Fall leaves

Forleden delte jeg sidste års liste over efterårsaktiviterFacebook, og da jeg genlæste min liste fik jeg sådan lyst til at lave en ny en for i år. Jeg elsker lister, særligt to-do lister, så selvom jeg ikke nåede alle 10 ting sidste år, synes jeg alligevel, at det er en god måde kick starte en ny sæson. Fyldt med gode intentioner. Samtidig hjælper det en notorisk dårlig planlægger og evig tidsoptimist, som mig selv, med at konkretisere, hvad jeg gerne vil nå – og faktisk nå det. I hvert fald noget af det. For det er det med denne her form for liste, det er meningen, at den skal opsummere alt det gode ved den nye sæson. Alle de små ting man glæder sig til. Ikke kedelige pligter, som bare skal overstås. Måske lige på nær nr. 9, den er bare praktisk. Så hvis jeg ikke når det hele, kommer det bare på listen igen til næste år.

 

 1. Arrangere en græskarudskæringsdag igen i år.
 2. Køre en tur og bare se på det fine efterårslandskab.
 3. Få bagt den græskartærte jeg aldrig fik prøvet sidste år.
 4. Prøve en ny suppeopskrift.
 5. Tage billeder i en bunke efterårsblade.
 6. Lave græskarrisotto.
 7. Lave varm chokolade fra bunden og nyde den under et varmt tæppe.
 8. Tage på loppemarked med en god veninde og lede efter skjulte skatte.
 9. Få imprægneret alle mine støvler og sko gjort dem klar til den nye sæson.
 10. Tage i sommerhus med søde venner og brug tiden på at spille spil og spise god mad.

 

English: Recently I shared last year’s list of fall activities on Facebook, and when I reread my list I all of a sudden really wanted to make a new one for this year. I love lists, especially to-do lists, so even though I didn’t get through all 10 things last year, I still think that it’s a good way to kick off a new season. Filled with good intentions. Furthermore, it helps a notorious bad planner and eternal time optimist, like myself, to make it more concrete what it is I want to do – and actually do it. At least some of it. Because that’s the thing with this kind of list, it’s suppose to sum up all the good things of the season. All the little things you look forward to. Not just boring chores you just want to get over with. Except from no. 9, that’s purely practical. So if I don’t make it all, it’ll just come on next year’s list. 

 

 1. Arrange a pumpkin carving party again this year. 
 2. Take a drive just to enjoy the beautiful fall scenery. 
 3. Actually bake that pumpkin pie I never got to try last year. 
 4. Try a new soup recipe. 
 5. Take photos in a pile of fall leaves. 
 6. Make pumpkin risotto. 
 7. Make hot chocolate from scratch and enjoy it under a warm blanket. 
 8. Go to a flea market with a good girlfriend and look for hidden treasures. 
 9. Get my boots and shoes waterproofed and ready for the new season. 
 10. Take a trip to the vacation house with sweet friends and spend the time playing games and eating great food.