Operation ‘Red en and’

juni 11, 2015 at 08:02

And

Tidligt (altså relativt tidligt) søndag morning gik Frank og jeg vores morgentur på Sønder Boulevard, da vi mødte en hunand der bare stod der midt på stien helt stille. Først troede jeg, at det måske var en ‘jeg står helt stille, så hunden ikke ser mig’-teknik, men så opdagede jeg, at den slet ikke kunne bruge sit ene ben, der fuldstænding bukkede under den, når den forsøgte at gå. Sådan noget kan mit dyreelskerhjerte slet ikke bære, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre.

 

Jeg havde selvfølgelig ikke min telefon med, så skyndte mig hjem og googlede ‘hvem ringer man til, hvis man har fundet en and med et brækket ben?’ (eller noget deromkring) og svaret er Dyrens Beskyttelse. Jeg snakkede med en venlig pige, der bad mig om at forsøge at indfange dyret, da dyret ofte er væk når redderne ankommer. ‘Med hvad?’ spurgte jeg noget forbløffet. ‘En papkasse’ forslog hun. Okay så, jamen jeg er jo lige flyttet, så jeg fik tømte en flyttekasse og sendte en sms til min yndlingsnæstennabo og kollega ‘Vil du med ud og redde en and på Sønder Boulevard?’. To sekunder senere tikkede en sms ind, ‘Jeg er der om 10 min.’. (Frisk type, ikke?).

 

10 minutter senere gik vi i rask trav ned ad Sønder Boulevard med en kæmpe flyttekasse fra Silvan i den ene hånd for at redde en and. Men da vi kommer op til stedet, hvor Frank og jeg havde mødt den skadede hunand var den pist væk. Vi gik op og ned af gaden i håb om den var i nærheden, men der var ingen and. Med uforudrettet sag og lidt skuffede gik vi tilbage.

 

Pludselig spottede jeg en hunand der lå i græsset. Vi nærmerede os for at se om det kunne være den samme and, men til vores store overraskelse så vi, at den lå på et æg! Vi blev hurtigt enige om, at det nok ikke er den samme and. (I såfald havde den en virkelig dårlig dag: Først brækkede den benet og så kom den til at lægge et æg på midten af Sønder Boulevard). Vi overvejede om den nye and så skulle reddes, men besluttede, at det nok er bedst at lade være med at komme den ned i flyttekasse uden en plan.

 

Så vi gik hen på vores lokale kaffebar, hvor jeg ringede til Dyrenes Beskyttelse igen og berettede, at min redningsaktion fejlede, anden var væk, men at vi havde fundet en ny and, der havde lagt sit æg lige i solpletten, hvor folk tit hænger ud. Men den and mente den søde pige fra Dyrenes Beskyttelse ikke havde brug for at blive reddet. De lægger åbenbart 12 æg og begynder først at ruge dem, når de er færdige med at lægge alle æg, så hun ville hurtigt indse, at hendes valg af sted var temmelig dumt og lægge et nyt æg et andet sted.

 

Så man kan ikke sige, at operation ‘Red en and’ ikke blev gennemført, men tilgængelig fik jeg en småkage af den flinke fyr i kaffebaren for min indsats.

 

P.S. Hvis du finder et såret dyr eller som på anden vis er i nød, så ring lige til Dyrenes Beskyttelse på 1812.

 

English: Early (relatively early) Sunday morning, Frank and I went for our morning walk, when we suddenly met a duck just standing there in the middle of the path. At first I thought it might be a ‘I’m standing totally still, so the dog doesn’t see me’-technique. but then I see that it couldn’t use one of its legs, it just collapsed under it when it tried to take a step. My animal-loving heart couldn’t bear it, but I didn’t know what to do. 

 

I obviously hadn’t brought my cell phone, so I hurried home to google ‘Who do you call if you find a duck with a broken leg?’ or something like that and in Denmark the answer is Animal Protection (Dyrenes Beskyttelse.) I spoke with a nice girl to asked me to try to capture the animal, since the animal often is gone once they arrive. ‘With what?’ I asked surprised. ‘A cardboard box’ she suggested. Well okay, fortunately I’d just moved, so I emptied a moving box and sent a text to my almost neighbor and colleague ‘Do you want to come rescue a duck?’ Two seconds later a text popped up, ‘I’ll be there in 10 minutes.’ (Cool type, right?)

 

10 minutes later we were walking briskly down the street with a moving box in one hand in order to save the duck. But when we get to the spot where Frank and I had found the hurt duck it was gone. We went up and down the street to see if it by any chance was nearby, but there was no duck to be found. Without the hurt duck and somewhat disappointed we started walking back. 

 

Suddenly I spotted a duck lying in the grass. We walked closer to see if it could be the same duck, but to our surprise we see that it’s lying on an egg! We quickly agreed that’s most likely not the same duck. (In that case it’d have had a really bad day: First it broke its leg and then it laid an egg in the middle of a busy street.) We considered if the new duck needed rescuing, but decided it was probably best not to put it into the moving box with no plan. 

 

So we went to our local coffee shop, where I call Animal Protection again and told them about my failed rescue mission, the duck was gone, but we’d found a new duck that had laid an egg right in the same spot as people tend to sit and hang out. But the sweet girl from Animal Protection didn’t think that duck needed any rescuing. Apparently ducks lay 12 eggs and don’t start nesting before they’ve laid all of them, so she’d soon realized that she’d picked a bad spot and lay a new eggs somewhere else. 

 

So you can’t exactly say that operation ‘Save a duck’ was completed, but I did get a cookie from the nice guy at the coffee shop for my efforts.