Hanne, Aksel, John og Frank

juni 3, 2015 at 18:33

Frank the pug

I mange år inden jeg fik Frank har jeg ønsket mig en mops, som skulle hedde Frank, ligesom mopsen, som vist egentlig er et rumvæsen i Men In Black II-filmen. Da jeg så fik Frank måtte jeg hurtigt indse, at Frank udtalt på amerikansk, hurtigt blev det Frank udtalt på dansk. Men jeg synes selv, at jeg var enorm sjov og opfindsom at give min lille mops et lidt fjollet menneskenavn.

 

Jeg har skam også fået rigtig mange dejlige og sjove reaktioner på min lille hunds navn. Særligt voksne mænd og små børn synes, at det er ret sjovt. Så jeg har faktisk gået rundt og tænkt: ‘Gud, hvor er jeg sjov og hvor er det dog et originalt navn jeg har givet min vuf’. Det var lige indtil jeg flyttede til Vesterbro.

 

På Vesterbro er jeg åbenbart ikke spor original. Ikke nok med at jeg faktisk har mødt en pige som også ville have kaldt sin hund Frank (også efter den i MIB!), så mødte jeg forleden en dame, hvis søster også havde en mopse-Frank derhjemme. Så meget for at være original.

 

Det har så vist sig, at det er åbenbart moderne at kalde sin hund et almindeligt menneskenavn, gerne et klassisk dansk 60-70’er navn. I sidste uge mødte jeg den dansk-svenske gårdhund John, den store han-mops Aksel og mopsehvalpen Hanne. Særligt Hanne fik jeg til at trække på smilebåndet for det hedder min mor, så jeg var simpelthen nødt til at tage et billede af hvalpen og sende det til min mor.

 

Gad vide om jeg vil møde en mops der hedder Kathrine om 20 år? Det lyder ikke særligt sjovt lige nu, men måske med tiden det kunne blive retro-cool? (Jeg tror det er ret usandsynligt).

 

Hvad er det bedste hundenavn du er stødt på?

 

English: For many years before I got Frank I wanted a pug named Frank, like the pug which is actually an alien in Men In Black II, when I got Frank I soon realized that Frank had to be pronounced in the Danish way and not the American, but still I thought I was pretty funny and inventive to give my pug a somewhat silly human name.

 

I’ve gotten many lovely and funny reactions to his name. Especially from grown men and small children, who find it amusing. So I’ve been walking around thinking, ‘Wow, I’m kind of funny and what an original name I’ve given my dog.’ Until I moved to Vesterbro.

 

At Vesterbero I’m not even slightly original. Not only have I met a girl who also wanted to name her dog Frank (also after the dog in MIB!), I’ve also met a lady, who’s sister had a pug-Frank at home. So much for being original. 

 

It has turned out that naming your dog a regular human name, especially classic Danish 60’s or 70’s names, is pretty normal. Last week I met a dog named John, the large male-pug Aksel and the pug puppy Hanne. Especially Hanne made me smile since it’s my mom’s name, I had to take a photo of the puppy and send it to her. 

 

I wonder if I’ll been at pug named Kathrine in 20 years time? It doesn’t sound very funny right now, but perhaps with time it’ll become retro-cool? (I find it very unlikely.) 

 

What’s the best dog name you have encountered?