Flyttesaga # 3: Vigtige lektioner i flytning

april 28, 2015 at 16:40

Moving day

Jeg har lært tre virkelig værdifulde lektioner i den sidste etape af min (fysiske) flytning. Til dem af jer der snart skal flytte – grib pen og papir!

 

1. Lad være med at gøre det med tømmermænd.

2. Undlad at have en lille hvalp med som laver ulykker og ikke vil efterlades til sig selv.

3. Udvælg et tidspunkt, hvor det ikke regner til at fylde tingene i bilen/på traileren.

 

Mine allersidste ting er nu flyttet ud af den gamle fælles lejlighed og over i min lille nye. Det er på en og samme tid virkelig rart og virkelig underligt. Jeg har boet på Nørrebro i 4 år, en bydel jeg har været rigtig glad for, men jeg er også rigtig spændt på min fine nye gade og kvarter på Vesterbro.

 

Det er altid vemodigt at sige farvel til både steder og personer du har holdt af, særligt når du lider af akut seperationsangst som mig. Som barn græd jeg ofte når vi skulle hjem fra sommerferie og vinkede farvel med tårerne trillende ned af kinderne, når vi kørte væk fra det sted vi havde besøgt, men denne gang jeg var heldigvis klar til at sige farvel til mit gamle liv og hjem. Men jeg vil da for en god ordens skyld tilføje en bonusrunde med vigtige lektioner i flytning, foruden at undgå tømmermænd, en hundehvalp og regn når du skal flytte sådan helt generelt, så har jeg også erfaret, at:

 

1. Hvis du skal flytte fra din eks og det kan undgås, så lad lige være med at gøre det dagen efter en polterabend (eller et bryllup). Kontrasten mellem kærlighed og manglen på samme bliver bare det tydeligere når man holder dem direkte op mod hinanden.

 

2. Hvis du skal flytte fra din eks og du altså skal til polterabend dagen inden, så brug det mentale billede på, hvordan to folk opfører sig og ser ud, når de elsker hinanden (nok) og gerne vil tilbringe resten af livet sammen. På længere sigt er det præcis det du flytter væk for også at få.

 

English: I’ve learned three very valuable lessons from the last part of my (physical) move. For those of you who are moving soon – grab pen and paper!

 

1. Don’t do it hungover. 

2. Avoid bringing a small puppy that bites on everything and can’t be on his own. 

3. Pick a time to load the car/trailer when it doesn’t rain. 

 

My last things are now moved out of the old shared apartment and over into my little new one. It’s really nice and really weird all at once. I’ve lived in Nørrebro for 4 years, an area I’ve really liked, but I’m also super excited to live in my pretty new street and neighborhood at Vesterbro. 

 

It’s always sad to say goodbye to places and people you’ve loved, especially if you suffer from acute separation anxiety like myself. As a child I would often cry when we were leaving to go home after a vacation and wave goodbye to the place we’d been staying with tears running down my cheeks as we drove off, but this time around I was fortunately ready to say goodbye to my old life and home. But for good measure, I’d like to add a bonus round of important lessons in moving besides avoiding being hungover, puppies and rain when moving in general I’ve also learned that:

 

1. If you’re moving from your ex and you can avoid it, then don’t go to a bachelorette party (or a wedding) the day before. The contrast between love and lack of the same becomes to much clearer when you hold them up next to each other.

 

2. If you’re moving from your ex and you have to go to a bachelorette party the day before, then use that mental image of how two people are and act when they love each other (enough) and want to spend the rest of their lives together. In the long run that’s what you’re moving away to get too.