Flyttesaga # 1: 4 år, 20 flyttekasser + det løse

april 22, 2015 at 07:43

Silvan flyttekasse

I slutningen af sidste år gik min daværende kæreste og jeg som bekendt fra hinanden. Vores fælles hjem gennem de forgange 4 år var desværre ikke min lejlighed, så jeg gik på andelsjagt i København, mens jeg rykkede mine mest essentielle egendele med mig hjem på Slottet. Efter hvad der syntes som uendelig lang søgen og adskillige lejligheder, der ikke var meant-to-be, fandt jeg i starten af marts min nuværende lille fine lejlighed med overtagelse 1. april. Få dage inden fik jeg langt om længe denne her lille fis hjem, så hele processen har taget (og tager fortsat) lidt længere tid end forventet.

 

Søndag gav det langt om længe logistisk mening at få flyttet resten af mit habengut ud af eks-drengens lejlighed og over i den nye lejlighed, som endelig var nok færdigmalet til at rykke ind med tingene. Jeg havde på forhånd købt 20 seniorflyttekasser i Silvan (så var der rigeligt) og lavet en aftale med min gode veninde Stephanie om at hjælpe med at pakke sammen.

 

Det vidste sig hurtigt:

– at jeg ejede over 2/3 af alt ragelse i den lejlighed.

– at de 20 kasser var måske lige optimistisk nok.

– at bøger og service er utrolig tungt.

– at der kun kunne være tre flyttekasser ad gangen i bilen.

– at vi ville skulle køre over 8 gange for at få alle flyttekasserne med.

– at jeg endte med en forstyrrende mængde kasser med prædikatet ‘Pynt’, hvilket Stephanie omdøbte ‘Random shit’.

– at jeg muligvis har lidt hoarder-tendenser.

 

Fortsættes…Næste del af min flyttesaga kommer til at handle om, hvordan jeg fik 25 flyttekasser (fandt et par ekstra) + alt det løse fra en del af København til en anden.

 

English: At the end of last year my former boyfriend and I split up. Our joined home through the previously 4 years was unfortunately not mine, so I went apartment hunting in Copenhagen, while I moved most of my essential possessions up to the Castle. After what seems like endless searching and several apartments that just weren’t meant-to-be, in the beginning of March I finally found my pretty little apartment. A few days before I took over the apartment I finally got this little fella home, so the entire process has taken (and continues to take) a bit longer than anticipated. 

 

Sunday it finally made logistically sense to move the rest of my stuff out from the ex-boy’s apartment and over to the new apartment, which was finally painted enough to allow storing everything in one room. Before hand I’d bought 20 moving boxes (so I had plenty) and arranged for my sweet girlfriend to come help pack everything up. 

 

It quickly turned out:

– that I owned more than 2/3 of all the junk in the apartment.

– that 20 moving boxes were a little too optimistic. 

– that books and china are incredibly heavy. 

– that the car could only fit three moving boxes at the time. 

– that we’d have to drive more than 8 times to move all the boxes. 

– that I ended up with a disturbing amount of boxes with the predicate ‘ornaments’, which Stephanie renamed ‘Random shit’. 

– that I might have a bit of hoarding tendencies. 

 

To be continued…Next part of my moving saga is about how I got 25 moving boxes (found a few extra) + all the extra stuff from one part of Copenhagen to another.