Alene(hunde)mor og stress

marts 26, 2015 at 13:10

Frank 8 uger

Jeg har ikke engang fået Frank hjem og jeg er allerede ved at opleve stressen af at være alenemor for en lille størrelse. Han er jo min baby og mit ansvar – og nok det største ansvar jeg har haft. Jeg glæder mig helt utroligt til at være hundemor, selvom jeg ved, at det kommer til at indebære mere planlægning og mindre fleksibilitet i mit liv.

 

Til at starte med var det jo slet ikke planen, at jeg skulle købe lejlighed samtidig med at Frank var klar til at flytte fra sin mor. Men da det skete, valgte jeg hurtigt ikke at stresse unødigt over det og bare sige, at så måtte det tage den tid det nu tager at få malet, købe nye møbler og komme på plads. Så var det pludseligt ikke så stort et problem. Men så blev der væltet om i planerne på mit arbejde og pludselig kunne jeg se, at det passede virkelig dårligt, at jeg arbejdede hjemme med Frank i næste uge, når vi fik vigtigt besøg fra Sverige og deraf masser af vigtige møder.

 

Så pludselig stod jeg der og var temmelig presset. Jeg kan jo ikke bare lade min lille hvalp være alene hjemme, jeg kan ikke tage ham med på arbejde endnu og jeg kan ikke bare lade være med at komme på arbejde. Stress! Pludselig syntes det svært at være enlig hundemor. Så jeg var nødt til at bede den mindste om hjælp til hundesitting (godt det er påske!), så jeg kan tage på arbejde og være med til møderne om eftermiddagen bare én af dagene – og så skynde mig hjem til min lille basse.

 

Så meget for ikke at stresse!

 

I morgen er det endelig dagen, hvor jeg kan tage ud og hente ham, så i morgen og dagene der følger er dedikeret til hundemøs og nus. Så må arbejdsstress vente. Det skal jo nok gå alt sammen.

 

English: I haven’t even gotten Frank home yet and I’m already experiencing the stress of being a single mom to a little fur ball. He’s my baby and my responsibility – and probably my biggest responsibility so far. I’m beyond excited to become a dog mom, even though I realize it’s going to mean more planning and less flexibility in my life. 

 

To begin with it wasn’t the plan to buy an apartment at the same time as Frank became ready to leave his mom. But then it happened, I quickly chose not to stress unnecessarily and just take the painting, buying new furniture and getting settled as it comes. Then that didn’t seem like an issue anymore. But then plans were changed at work and all of a sudden I couldn’t just work from home next week with Frank as planned, since we got an important visit from Sweden, which entails lots of important meetings.

 

So suddenly I was a bit stressed out. I can’t just leave him home alone, I can’t just bring him to work and I can’t just not attend the meetings. Stress! Suddenly it seems hard being a single dog parent. So I had to ask the youngest to dogsit (thank God it’s Easter), so I can go to work one of the days and attend the meetings in the afternoon – and then hurry back to my little puppy. 

 

So much for not stressing! 

 

Tomorrow is finally the day where I can go and pick him up, so tomorrow and the days that follow are dedicated to doggy kisses and cuddles. Then work stress will just have to wait. It’ll be okay in the end.