Ting jeg har lært fornyligt

februar 13, 2015 at 10:57

Lilla Kafferosteriet

1. Det kan godt være at DSB-damen i højtalerne siger, at sæderne er designet til at sidde tre på, men jeg har empirisk bevis på, at der er altså ikke plads til tre voksne mennesker i vinterovertøj på de sæder.
2. Jeg må være en hver sælgers drøm. Den søde Matas-pige fortæller mig, at hvis jeg køber for 105 kr. mere får jeg et gavekort på 50 kr. Hvad gør jeg? Køber for 400 kr. mere i ren og sær panik.
3. Selvom jeg er i god tid, ender jeg alligevel med at løbe ud og døren, selvom jeg hader at skynde mig. Hvad jeg ikke forstår er hvorfor?
4. Jeg bliver ikke mindre hundeskruk af at se på hvalpe.
5. Voksne mænd synes åbenbart det er i orden at sidde og snøfte i det uendelige midt i toget. P.S. Det er det ikke!

6. De selv samme mænd har tilsyneladende også alle sammen den samme ringetone og kender ikke til indstillingen ‘lydløs’.

7. Jeg har en meget lav tolerancegrænse for mænd der snøfter og hvis telefoner ringer i toget.

8. Jeg har slet ikke fået spist nok fastelavnsboller denne sæson.

9. Jeg får ondt i maven over kommende store (og små) beslutninger jeg skal tage.

10. Mit hjerte kan ikke rumme flere bisættelser i det næste lange stykke tid.

 

1. It might be that the woman in the speakers says that the seat in the trains are designed to fit three people, but I have empirical evidence that they definitely don’t fit three adults in winter coats. 

2. I must be any salesmen’s dream. The sweet girl in the store tells me that if I purchase for 105 DKK more I get a gift certificate for 50 DKK. What do I do? I purchase for 400 DKK more in sheer panic. 

3. Although I have plenty of time I still end up running out the door, even though I hate rushing. What I fail to understand is why?

4. Looking at puppies does not help me feeling less puppy broody. 

5. Grown men apparently think it’s okay to sit in the train and snuffle repeatedly. P.S. It is not!

6. The same men apparently also all have the same ringtone and are unfamiliar with the setting ‘mute’.

7. I have a very low tolerance for men who snuffles and whose phones ring in the train. 

8. I haven’t had nearly enough Shrovetide buns this season. 

9. I get a stomach pain just thinking about future big (and small) decisions I need to make. 

10. My heart can bear any more funerals in the next very long while.