Dilemma

februar 14, 2015 at 09:08

Frank from MIB

Jeg har længe været forelsket i mopse-racen og vidst, at jeg en dag skulle have min egen – og den skulle hedde Frank (udtalt på engelsk) ligesom ham i Men In Black. Men indtil nu har jeg ikke boet et sted, hvor man har må have hund, derfor har jeg forlængst besluttet, at det er et krav, at man må have hund i min næste lejlighed. Jeg har allerede takket nej til rigtig fine lejligheder på den bekostning, og det er helt fint. Jeg er helt overbevist om, at det er nu jeg endelig (!) skal have mig en vuf og jeg venter gerne på den rette lejlighed til både mig og vuf. (Der er vist nogen der er faldet lidt for godt til rette i forstaderne og bonusmors kødgryder, ahem).

 

Hvad jeg dog har været noget vægelsindet omkring er dens køn. Jeg har egentlig længe sagt, at jeg skulle have en tæve der skulle hedde Frank, fordi jeg ikke orkede humpning og anden hanhundeopførelse, men så blev jeg alligevel i tvivl og fandt fordelene ved en han kontra en tæve (og omvendt), og så endte jeg et sted, hvor jeg slet ikke kan beslutte mig for, hvad jeg egentlig vil.

 

I bund og grund vil jeg bare have en glad, nysgerrig og social hund. Og så skal det være en rigtig puttehund. Det er mopsen af natur, så jeg synes ikke at være kommet nærmere på en beslutning. Jeg har flere gange lavet en mental liste i mit hoved over fordele og ulemper:

 

– En tæve kommer i løbetid 2 x 3 uger om året.

– En han har en lille tap, der per definition altid er lidt i vejen. Særligt når den er begejstret. Øv.

– Tæver kan blive ret emsige og hysteriske op til/under deres løbetid.

– Hanhunde kan finde på at humpe både hunde og mennesker. (Men man kan lære den at lade være).

– Jeg ville ikke kunne gå løs med en tæve under dens løbetid.

– Jeg vil ikke kunne have en han løs, når der er tæver i løbetid i nærheden (læs. ofte).

– Hanner forbliver eftersigende mere legesyge gennem livet, jeg kender dog ældre tæver der er rigtig legesyge.

– Nogle synes det er irriterende, at han strinter, men det generer som sådan ikke mig.

– Tæver er mindre, men en lille han og en stor tæve vejer omtrendt det samme.

– Jeg vil kunne udleje en han til avl.

– En han på 13 kg er måske lige rigeligt stor til en cykelkurv.

 

Min tilbagevende konklusion: Der findes nok ikke et rigtigt eller forkert valg.

 

Hvis der er nogle af jer, der har nogle erfaringer eller fordele/ulemper til listen, så vil jeg meget gerne høre dem!

 

English: I’ve been in love with the pug race since forever and known that one day I’d get my own – and I’d call it Frank like the one in Men In Black. But until now I haven’t lived in a place where I was allowed to have a dog, therefore I’ve long ago decided that in my next apartment dogs first and foremost has be allowed. I’ve already said no to some good apartments on that account, and that’s fine. I’m convinced that it’s finally (!) time for me to get a dog and I’m happy to wait for the right apartment for both me and pup. (It seems that someone is getting a tad too comfortable in the suburbs and with my bonus mom’s home-cooked meals…)

 

I have, however, been somewhat indecisive about the sex. For ages I’ve said that I wanted a bitch and call her Frank, because I couldn’t deal with humping and other male dog behavior, but then I kind of recently went back on my word and started finding pros to choosing a male over a bitch (and a bitch over male), and then I ended up in a place where I can’t decide what I want. 

 

In the end all I want it a happy, curious and social dog. And it has to be a cuddle bug to the bone. The pugs is all of that by nature, so I don’t seem to have come much closer to a decision. I’ve made several mental lists in my head listing pros and cons:

 

– A bitch is in heat 2 x 3 times a year.

– A boy has a little thingy, which per definition is always in the way. Especially when it’s excited. Ew. 

– Bitches can get pretty hysterical when they are in heat. 

– Boys have the tendency to hump other dogs and humans. (But you can teach them not to). 

– I can’t let a bitch loose, when she’s in heat. 

– I can’t walk without a leash with a boy when there are bitches in heat (read. often). 

– Boys supposedly stay more playful throughout their lives, but I know several older bitches that are really playful. 

– Some find that the boys’ tendency to squirt is annoying, but that doesn’t really bother me.

– Bitches are smaller, but a small boy and a large bitch weigh about the same. 

– I rent out a boy for breeding. 

A 13 kilo boy might be too heavy to put in my basket on my bike. 

 

I keep on reaching the same conclusion: There probably isn’t a right or wrong choice.  

 

If any of you have any experiences or additions to the pros and cons list I’m dying to hear them!

 

Photo: m5x.eu