En lille udfordring til mig selv

januar 16, 2015 at 14:05

The Glass Castle, book, bog,

Reol

The Fault in Our Stars

Marco effekten af Jussi Adler-Olsen

Engang læste jeg en hel del, så kom jeg på universitet og begyndte at tænke på læsning mere som en pligt end fornøjelse. I hvert fald følte jeg ikke, at jeg kunne tillade mig at læse skønlitteratur, hvis jeg bagud i pensum (og lad os være ærlige, jeg var sjældent helt med i alle fag), og hvis jeg endelig var godt med, så var mine øjne trætte og ville allerhelst slappe af med dumt fjernsyn i stedet for at læse en bog.

 

Men nu er det efterhånden et par år siden jeg blev kandidat, så i tråd med mit nytårsforsæt har jeg valgt at udfordre mig selv og min læselyst: Jeg vil gerne læse 12 bøger i år. Med det hurtig hovedregning bliver det til en bog om måneden. Det tænker jeg, at jeg burde kunne nå, hvis jeg bare ikke kaster mig over Shakespeares samlede værker (Det kommer aldrig til at ske).

 

Årets første bog blev den femte bog i Jussi Alder-Olsens krimiserie om politikommisær Carl Mørck – ‘Marco effekten’. Jeg tænkte, at det var rart at starte projektet med en let tilgængelig bog. Normalt foretrækker jeg at læse på engelsk, medmindre originalsproget er dansk, og ‘Marco Effekten’ stod lige der på mine forældres reol og bare ventede på, at jeg snuppede den. For nogle år tilbage havde jeg aldrig læst en krimi eller interesseret mig for genren, men efter jeg fik en Stieg Larsson bog af min søster et år til jul, har jeg faktisk fået læst en en hel del, heriblandt Jussi Alder-Olsens serie om Afdeling Q.

 

Jeg har allerede fået læst en del, og jeg er blevet bedre til at vælge bogen fremfor min telefon, iPad eller computer. Min lille togregel hjælper også på, at jeg får læst hver dag.

 

Hvad læser du for tiden?

 

English: I used to read quite a bit, then I started university and started thinking of reading as more of a chore than pleasure. At least I didn’t feel like I could take the time to read fiction if I was behind in my curriculum (and let’s be honest, I was rarely up to date in all of my subjects), and if I happened to have read everything I should, then my eyes were tired and just wanted to relaxed with mindless TV instead of reading a book. 

 

It’s been a few years since I graduated university, so in line with my New Year’s resolution I’ve decided to challenge myself and my love of reading: I want to read 12 books this year. With some quick math it adds to a book a month. I think that should be manageable as long as I don’t choose Shakespeare’s collected works (that will never happen).

 

The first book of the year is the fifth book by the Danish author Jussi Alder-Olsen about police commissioner Carl Mørck – ‘The Marco Effect’. I thought it’d be nice to kick off my new project with an easy accessible book. Normally I prefer to read in English, unless the original language is Danish, and ‘The Marco Effect’ was just sitting there in my parents’ bookcase and just waited for me to grab it. A few years back I’d never read a crime novel or paid any interest to the genre, but after I got a Stieg Larsson book from my sister one year for Christmas I have read quite a few, among which Jussi Adler-Olsen’s series about Department Q

 

I’ve already read quite a bit, and I’ve gotten better at choose the book instead of my phone, iPad or computer. My little train rule also helps me to get some reading done every day. 

 

What are you reading at the moment?