World’s Best Birthday Surprise

september 10, 2014 at 21:09

Birthday surprise

29

Birthday surprise

Birthday surprise

Birthday surprise

Verdens sødeste veninde havde arrangeret verdens sødeste fødselsdagsoverraskelse til mig præcis en uge inden min fødselsdag, mens vi stadig sejlede rundt i det kroatiske øhav. Da vi kom i havn på øen Vis gik fire af os en tur, mens Sam og sin veninde benyttede lejligheden til at bruge havnens faciliteter til at få sig et ordenligt bad. Vi tullede rundt i de fine små gader, som vi faldt over et fint galleri blev vores lille turdelegation delt i to, pigerne så på malerier, mens drengene ville finde øens museum. På vej hen for at mødes med drengene på museet lykkedes det os at gå forkert (troede jeg!) og vi endte med at rende op og ned for at finde det lille museum, hvor vi så endte med slet ikke at kunne finde drengene.

 

Vi gik tilbage mod båden, alt i mens jeg lystigt fotograferede alt fra bygninger, små boder til katte indtil mit memory card pludselig mente det var fyldt (vel og mærket mit andet memory card på turen…), så bedst som jeg gik der med næsen i kameraet og forsøgte at få frigivet lidt plads til resten af turen, kom drengene gående tilbage fra museet. Drengen foreslog, at vi gik videre ned langs havnen, men pludselig kom Sams veninde springende og skulle bruge min hjælp til nogle pige-indkøb, så jeg gik troligt med, uden helt at forstå, hvorfor drengen først ville gå en tur, men så pludselig skulle hjælpe Sam med noget på båden. Jeg var totalt opslugt af min lille memory-krise, at jeg først bliver opmærksom på, hvad der foregik, som jeg stod helt foran båden og ser, at der er pyntet op med balloner, lys, fødselsdagskage og champagne.

 

V.E.R.D.E.N.S. B.E.D.S.T.E. F.Ø.D.S.E.L.S.D.A.G.S.O.V.E.R.R.A.S.K.E.L.S.E.

 

I morgen er det min rigtige fødselsdag og jeg har lovet at tage det pænt, selvom det er den allersidste i 20’erne (gips). Men hvis jeg har så søde mennesker omkring mig igen til næste år, så skal det nok gå alt sammen. I skrivende stund har jeg ovnen fyldt med citron og birkes muffins til mine søde kolleger. Første omgang er lige kommet ud af ovnen og selvom jeg brændte mine fingre lidt, så har jeg fået prøvesmagt lidt, og det tegner godt. Mere om fødselsdag og citron og birkes muffins senere!

 

English: The world’s sweetest girlfriend had arranged the world’s sweetest birthday surprise for my exactly a week before my birthday, while we were still sailing around the Croatian islands. When we got into port at the island Vis, four of us when for a walk around the island, while Sam and her girlfriend decided to try the harbor’s facilities to take a proper shower. We pondered around the cute little streets, as we stumbled upon a pretty little gallery our little tour delegation was divided into two, the girls looked at paintings while the boys went out to find the island’s museum. On the way back to meet up with the boys at the museum, we managed to get lost (or so I thought) and ended up walking up and down to find the little museum, where we ended up not even finding the boys. 

 

We walked back towards the boat, while I was photographing everything from buildings, the little stalls to cats until my memory card suddenly claimed it was full (my second memory card on the trip at that…), so while I had my nose in my camera trying to free some space for the rest of the trip, the boys came back from the museum. The boy suggested that we continue walking along the harbor, but suddenly Sam’s friend came jumping and needed my help finding some girl products, so I walked with her without questioning why the boy first wanted to go for a walk, but when all of a sudden had to help Sam with something on the boat. I was totally consumed with my little memory crisis that I didn’t get what was going on until I was right in front of the boat and it was decorated with balloons, lights, birthday cake and champagne. 

 

W.O.R.L.D.’.S. B.E.S.T. B.I.R.T.H.D.A.Y. S.U.R.P.R.I.S.E. 

 

Tomorrow is my actual birthday and I’ve promised to be a big girl about it, even though it’s the very last one in my twenties (yikes). But if I have such lovely people around me again next year, everything will be okay. At this very moment I have the oven filled with lemon and poppy seed muffins for my sweet colleagues. First batch is already out of the oven, and even though I burned my fingers a bit I’ve already had a little sample, and it seems promising. More about birthdays and lemon and poppy seed muffins later!