Marilyn Moment

august 2, 2014 at 10:48

White shirt from Monki and black skirt from Just Female

DSC03660

White shirt from Monki and black skirt from Just Female

Rings from Jane Kønig and Moss Copenhagen

White shirt from Monki and black skirt from Just Female

White shirt from Monki and black skirt from Just Female

Shirt(dress) Monki // Skirt Just Female // Shoes H&M // Nail polish Essie ‘E-nuf is E-nuf’ // Sunglasses Céline ‘Baby Audrey’ 

 

Mandag eftermiddag hoppede jeg på cyklen og cyklede en tur over Langebro for at mødes med onkel A, tante M og kusine A på Bryggen til et eftermidddagdyp i havnebadet. Så rart efter en lang og varm arbejdsdag (hvornår er det min tur til at holde ferie?!). Jeg havde på forhånd aftalt med kusine A, at hvis det havde lykkedes mig ikke at spilde på min hvide skjorte eller smelte helt væk ville jeg låne hende som fotograf. Jeg formåede faktisk ikke at spilde, hvilket nærmest aldrig sker for mig, når jeg har hvidt på. Hvis jeg har en sort og hvid stribet t-shirt, så spilder jeg på den hvide stribe! Dog var jeg lidt overophedet (sig dog bare svedig for hulan). Jeg var svedig og klam (tilfreds?), da jeg ankom.

 

Heldigvis var der en let brise på Bryggen den dag, så jeg kunne køle lidt ned inden vores lille fotoshoot. Den lille brise var til tider lidt mere end det, og forsagede mit lille Marilyn-moment. Hej trusser!

 

Til dem der sidder og tænker: ‘Hun har da godt nok fået farve på stængerne hende den blege!’, så jeg kan afsløre, at det desværre ikke helt er tilfældet. Sidste år til min fødselsdag fik jeg en selvbruner (og nogle andre skønhedsprodukter) af en kollega, som da vejret blev ved med at vise sig fra sin varmeste side og bare ben var den eneste vej frem, gav jeg den (trods dårlige erfaringer) et forsøg, og jeg må sige, at den fungerer overraskende godt. Den gør mig ikke gul eller efterlader underlige mørke/bare plamager. Den giver min hud tilpas farve og glød, så mine isblå skinneben ikke distraherer folk og får dem til at cykle direkte ind i en lygtepæl. Jeg er frygtelig doven og den lugter lidt, så jeg bruger den kun på benene og cirka en gang om ugen, selvom der står man skal bruge den hver dag.

 

I dag skal jeg faktisk ud på Bryggen igen og lufte mine fake-tanned ben sammen med den mindste, som er kommet på weekendvisit. Vi har et hårdt program med masser af isspiseri og København-kiggeri, så jeg må hellere komme videre i teksten.

 

Kan I ha’ en rigtig skøn lørdag derude!

 

English: Monday afternoon I jumped on my bike after work and biked over Langebro to meet up with uncle A, aunt M and cousin A at Islands Brygge for a afternoon dip in the harbor. So nice after a long and warm day at the office (when is it my turn to go on vacation?!). I’d arranged with cousin A that if I succeed in avoiding to spill on my white shirt or smelt away I would borrow her as photographer. I managed on to spill, which never happens to me when I’m wearing white. If I’m wearing a black and white striped t-shirt, then I’ll spill on the white stripe. However, I was somewhat overheated (just say sweaty for crying out loud). I was sweaty and gross (happy?), when I arrived. 

 

Luckily there was a light breeze at Islands Brygge that day,  so I could cool down a bit before our little photo shoot. The little breeze was at time more than just a light breeze, and also caused my little Marilyn-moment. Hello panties! 

 

For those of you thinking, ‘She’s gotten some color on those white limbs! I can reveal that unfortunately isn’t the case. Last year for my birthday I got a self tan lotion (and some other beauty products) from a colleague, so when the weather continued to show itself from it’s warmest side and bare legs was the only way to go, I gave it (despite bad experiences) a try, and I must admit it works surprisingly well. It doesn’t make me look yellow or leave weird dark/bare spots everywhere. It gives my skin just enough color and glow, so my ice blue shins don’t distract people and make them bike directly into a lamp post. I’m awfully lazy and it smells a bit, so I only use it on my legs and about once a week, even though it says you should use it daily. 

 

Today I’m actually going to Islands Brygge again to show of my fake tanned legs together with the youngest, who’s here for a weekend visit. We have a stuffed program filled with eating ice cream and exploring Copenhagen, so I better get going.  

 

Have a lovely Saturday out there!