Choosing to be happy

januar 20, 2014 at 21:29

For cirka en uge siden skrev jeg om, hvordan weekendens ord var blevet revurderet fra rarhed til bekymring. I den mellemliggende periode har jeg fået rigtig mange søde sms’er, mails og opmuntrende kommentarer med på vejen, og når livet tager en uventet (og uønsket) drejning, er det bedste i verden at have søde, støttende og opmuntrende mennesker omkring sig. Så mange tak for det!

 

Efter en længere periode, hvor der har været lidt krisestemning på mit arbejde og vi alle har spekuleret over, hvad der ville komme til at ske, fik jeg sidste fredag en rigtig kedelig besked. Budgettet for min lille afdeling på tre er blevet halveret, så der har skulle skæres kraftigt i udgifterne – og som konsekvens heraf er min stilling blevet skåret væk. Det betyder, at per 1. maj har jeg ikke længere et job. For typen der har det rigtig skidt med det uvisse, så er det naturligvis en rigtig stressende situation. Derudover er der en helt masse af mine skønne kolleger, som jeg kommer til at savne helt utroligt meget, hvilket gør det hele mere kedeligt.

 

Dagen inden det her skete havde jeg læst det her blogindlæg om at vælge at være glad, som jeg følte mig vildt inspireret af. For ja, der er tidspunkter, hvor vi alle har allermest lyst til at kravle ind under dynen i fosterstillingen og bare vente på problemerne forsvinder, men det er dit valg at vælge at være glad. At se på den lyse side. Få lidt perspektiv. Ikke bruge sin tid på brokkerier og bekymringer. Simpelthen at vælge at være glad – også de dage, hvor det er svært. Gennem den sidste uge har jeg afprøvet denne filosofi i praksis, og jeg må sige det har fungeret overraskende godt. Jeg vil naturligvis ikke bagatellisere det at føle sig trist eller ked af det, for det skal der bestemt også være plads til. Det kommer man bare sjældent så langt med.

 

Som jeg skrev tidligere, så tror jeg på at ved at fokusere på de små rare ting, så kommer de store ikke så rare ting automatisk til at fylde mindre. I den forgange uge har jeg haft ekstraordinært mange hyggelige veninde-dates, spist ekstra meget kage og mindet mig selv om, at jeg heldigvis har så mange ting at være rigtig glad for. Så jeg vælger netop det. Og jobsituationen, ja, den må jeg tage som det kommer.

 

English: About a week ago I wrote how the word of the weekend had been reevaluated from niceness to worry. In the intermediate period I’ve received a lot of sweet texts, emails and encouraging comments, and when life takes an unexpected (and unwanted) turn, the best thing in the world is to have sweet, supporting and encouraging people around you. So thank you so much! 

 

For a longer period of time, where there has been a little bit of a gloomy atmosphere at work and we’ve all wondered what was going to happen, then last Friday I got some bad news. The budget for my little department of three has been cut in half, so that has meant some serious cut-backs – and as a consequence hereof my position has been cut. That means that per May 1 I no longer have a job. For the type who doesn’t deal well with the unknown, it’s naturally a very stressful situation. Furthermore, there are many my lovely colleagues, who I’ll miss so much, which makes everything more sad. 

 

The day before it happened I read a post about choosing to be happy (in Danish), which I was so inspired by. Because yes, there’re times where all of us feel more like crawling in under the blanket and lie in fetal position and just wait for the problems to pass, but it’s your choice to choose to be happy. To see things from the bright side. Get some perspective. Not spend your time of complaining and worrying. Simply choosing to be happy – also the days where it’s difficult. Last week I’ve tried exercising this philosophy in practice, and I have to say it worked surprisingly well. I obviously don’t want to belittle feeling sad or unhappy, there should to be room for that too. However, it rarely gets you that far.

 

As I wrote, I believe that by focusing on the little nice things, they big not-so-nice things automatically take up less space. During the past week I’ve had extraordinarily many lovely girlfriend-dates, eaten a lot of cake and reminded myself that I’m so fortunate to have many reasons to be happy. So I choose just that. And the job situation, well, I’ll deal with that as we go.