Babyskade

januar 23, 2014 at 09:52

Baby

Baby

Efter næsten en time med denne lille bebs på armen, har jeg erfaret, at babyer altså er utrolig farlige. Min arm gjorde så ondt efter jeg (stadig noget modvillig) fik leveret hende tilbage til sin far. Jeg kunne slet ikke løfte min arm og næsten ikke overskue at skrive ved min computer. Det er da ikke museskader man skal være bange for, det er babyskader. Av min arm siger jeg bare. Men det var det hele værd.

 

Guldklumpen tilhører min kollega og sin kone, selvom jeg ivrig forsøgte at overbevise dem om, at lillepigen altså gerne ville hjem og bo sammen med mig på Nørrebro. Er du vimmer hun var bare nuttet. Jo jo, alle små babyer er nuttede. Men denne her baby var altså ekstra meget sød. Måske fordi hun bare puttede sig helt ind til mig, skubbede benene op og så ellers lade sig til at sove. Jeg tilbød officielt mig selv til jobbet som au pair fra maj. Det er godt nok mange år siden jeg har skiftet en ble, men det er vel det samme som at køre på cykle?

 

Da krampen i min arm aftog sendte jeg straks en besked til drengen om den søde baby jeg havde mødt. Han svarede prompte tilbage: “Er du så officielt skurk?”. Hvorefter der ikke gik mange sekunder, inden han igen skrev: “Hahahaha. Og så ser man din blog (læs. ovenstående billede delt på Facebook) og finder, at svaret er ja”. Og ja, den baby gav mig spontanægløsning. Selvom jeg er lidt bange for babyer. Foruden risikoen for babyskader, er babyer jo så små og skrøbelige, at man kan komme til at slå dem ihjel. Altså ikke med vilje naturligvis. Jeg har bare lidt ærefrygt overfor de små størrelser. Min familie har længe kommet med små hentydninger. De synes jeg har alderen til det. Min søster har også udmeldt, at hun er mosterskruk. Og jeg må indrømme, at hvis man kan bestille en virkelig nem en af slagsen, så er jeg ikke helt afvisende. Jeg skal bare lige have opbygget nogle seriøse muller inden.

 

English: After almost an hour with this little baby on my arm, I discovered that babies are incredibly dangerous. My arm hurt so badly after I (still somewhat reluctantly) handed her back to her dad. I couldn’t even lift my arm and almost couldn’t type. It isn’t mouse injuries you should be afraid of, it’s baby injuries. Ouch is all I have to say. But it was all worth it. 

 

The little wonder belongs to my colleague and his wife, although I eagerly tried to convince them that baby girl wanted to come home with me. She was just so darn cute. Yes, all little babies are cute. But this baby is extra sweet. Maybe because she snuggled up to me, pushed her legs up and then just fell asleep. I officially offered my services as au pair from May. It might be many years since I’ve changed a diaper, but I’m assuming it’s like riding a bike?

 

When the cramp in my arm subsided I instantly wrote a message to the boy about the sweet baby I’d just met. He wrote back right away, “Are you officially broody?”. A few seconds went by, when he wrote again, “Hahahaha. And then I see your blog (read. the photo above shared on Facebook) and see the answer is yes.” And yes, that baby caused me a spontaneous ovulation. Even though I’m a little scared of babies. Not only is there the risk of getting baby injuries, babies are also so little and fragile that you could accidentally kill them. Not on purpose obviously. I’m just nervous around those little creatures. My family has been hinting for a while. They think I have the age for it. My sister also has declared herself auntie broody. And I must admit if you could order a really easy one I’m not that dismissive. I just have to start building some seriously muscle before. 

Tags: