Two Thousand Thirteen

december 31, 2013 at 14:49

 Sukkerfri dessert

Thailand

DSC00954

DSC02872

DSC05280

 Ludwig

DSC09795

DSC09702

DSC06405

DSC02334

Det er på tide at sige farvel til 2013, og selvom 2013 generelt har været god ved mig, så glæder jeg mig til at se, hvilke oplevelser 2014 byder på. Sidste år gjorde jeg status på et år jeg bestemt ikke altid syntes var lige sjovt. Det var rent ud sagt pisse hårdt at være nyuddannet med et flot 12-tal og en fin titel som cand.mag. i retorik, og så komme ud til et jobmarked der var fuldstændig dødt. Og der skulle gå mange måneder med småprojekter, konsulentopgaver og rigtig mange afslag indtil jeg endelig fik tilbudt et af de der famøse fuldtidsjob. 2013 blev året hvor jeg fik mit første faste fuldtidsjob med voksengoder som pensions- og frugtordning. 2013 har også budt på mange spændende rejser – til Thailand, Berlin og Rom. 2013 har også indholdt en hel masse hyggelige kaffedates med skønne veninder, sene aftener med masser af rødvin, byvandringer rundt i smukke København, nye søde kolleger, et nyt nuttet familiemedlem, labradoodlen Ludwig, og masser af gode serier på sofaen. Jeg kunne ikke være mere glad og tilfreds med, hvordan det artede sig for mig i 2013.

 

Jeg er ikke fan af nytårsforsæt. Jeg gider ikke starte mit år med at have dårlig samvittighed, fordi jeg burde tage ned at træne fire gange om ugen, hvis jeg skal kunne passe mine gamle jeans. Eller jeg burde have bedre styr på mine skrivebordsskuffer eller læse flere fagbøger. Jeg er mere til at tænke på nytårsforsæt som en mulighed for at liste de ting jeg ser frem til i det kommende år og de ting der vil gøre mig ekstra glad. Den liste inkluderer (men er ikke begrænset til): Nyde mit København mere, rejse til nye spændende steder og genbesøge gamle favoritter, bage mere, træne mere (ikke fordi jeg bør, men fordi det faktisk gør mig glad og giver overskud), gå lange ture med Ludwig, besøge min skønne familie på Sydfyn, planlægge forkælelsesoverraskelser for dem jeg holder af, prøve nye restauranter, skrive flere håndskrevne breve og postkort, købe flere friske blomster til lejligheden, grine mere, arrangere Bezzerwizzer-aftener med søde venner, kysse drengen mere og finde mine tegneblok frem og begynde at tegne igen.

 

Hvad er på jeres liste for 2014? Jeg glæder mig til at dele både små og store glimt af 2014 med jer! Rigtig godt nytår!!

 

English: It’s time to say goodbye to 2013, and even though 2013 generally has been good to me, I’m excited to see what 2014 has in store for me. Last year I reflected on a year I definitely didn’t always think was too much fun. Actually, it was ridiculously hard to have graduated university with an A and a title as Master of Arts in Rhetoric and get out to a job market that was completely dead. And many months would pass with little projects, consultants jobs and a lot of rejections, before I finally got offered one of those infamous full time positions. 2013 became the year where I got my first full time job with adult benefits like a pension and free fruit. 2013 has also brought a lot of exciting trips – to Thailand, Berlin and Rome. 2013 has also given me lots of lovely coffee dates with amazing girlfriends, late nights with lots of red wine, long walks around beautiful Copenhagen, new sweet colleagues, a new cute family member, Ludwig the labradoodle, and lots of great TV-series on the couch. I couldn’t be happier with how things turned out for me in 2013. 

 

I’m not a big fan of New Year’s resolutions. I don’t want to start a new year feeling guilty, because I should go to the gym four times a week, if I want to be able to fit into my old jeans. Or I should tidy up my desk draws or read more non-fiction. I prefer to think of New Year’s resolutions as an opportunity to list all the things I’m looking forward to in the upcoming year and which would make me especially happy. The list includes (but isn’t limited to): Enjoy my Copenhagen more, travel to new exciting places and revisit old favorites, bake more, workout more (not because I should, but because it actually makes me happy), take long walks with Ludwig, visit my amazing family in Southern Fyn, plan little surprises for the people I care about, try new restaurants, write more handwritten letters and postcards, buy more fresh flowers for the apartment, laugh more, arrange game-nights with sweet friends, kiss the boy more and find my old sketching pad and start drawing again. 

 

What do you have on your list for 2014? I can’t wait to share both small and big glimpses from 2014 with you. Happy New Year!!