Food Tour in Rome

november 9, 2013 at 12:16

Da Enzo al 29

Da Enzo al 29

Via Del Salumi

Spirito di vino

Spirito di vino

Innocenti

Innocenti

Innocenti

Antica Caciara

Antica Caciara

Antica Caciara

Antica Caciara

Antica Caciara

La Renella

La Renella

La Renella

La Renella

La Renella

La Renella

Checco er carettire

Checco er carettire

Fatamorgana

Fatamorgana

Fatamorgana

Jeg har tidligere fortalt, hvordan den food tour den mellemste og jeg var på var højdepunktet på vores tur til Rom. Nu tænker jeg, at det er på tide at give tippet videre. Jeg blev selv anbefalet at tage på food tour af min veninde Anso, som havde været afsted året forinden. Egentlig tænkte jeg, at det ikke helt var noget at slæbe en 18-årig dreng med til, da jeg var lidt bekymret for, hvilke mere eller mindre uappetitlige lokale delikatesser de kunne finde på at diske op med på sådan en tur. Men min bekymring var slet ikke nødvendig for der blev kun serveret virkelig lækre ting. Turen foregik i den charmerende bydel Trastevere. Vi stoppede ved syv forskellige steder og fik lov at smage på alt fra lokalt dyrket rødvin, små fantastiske kødboller, ost, ægte romersk pizza, pasta al dente og naturligvis gelato. Og det var kun noget af det.

 

Den guidede madtur var arrangeret gennem Eating Italy Food Tours og vi havde valgt ‘Twilight Trastevere Food Tour’. Vores amerikanske tour guide Sarah var utrolig sød og meget snaksaglig. Hun vidste utrolig meget om italiensk madkultur, særligt i Rom, og fortalte vist og bredt. Hun gav os nogle rigtig gode tips til at finde de bedste spisesteder i Rom. Hun fortalte blandt andet, og beviste det gennem turen, at de bedste steder ser ikke nødvendigvis sådan ud udefra og det er heller ikke altid du overhovedet kan se hvad stedet hedder. Vi besøgte på flere familieejede steder, der ikke så ud af meget, men hvor maden var skøn.

 

Et andet godt insighter-tip hun delte med os var, at i Rom er det ikke lovligt at bruge en stenovn før kl. 19. Det betyder naturligvis, at alle de runde pizzaer, der bliver serveret mange steder til frokost ikke er en ægte italiensk stenovnsbagt pizza. Tilgengæld findes der mange gode steder, hvor der serveres pizza al taglio (pizza slices). Her i blandt bliver Pizzarium ved Vatikanet, hvor vi spiste frokost en af dagene, faktisk nævnt i deres lille guide med en liste over andre gode spisesteder i Rom, som alle får med hjem fra turen. Hun gav også gode råd til at finde de rigtige gelato-steder, hvor gelatoen ikke bare er rørt op med pulver, men med rigtig frugt. Hvis der er gelato med farver man normalt ikke ser i naturen, så er det nok ikke lavet af frugt. Derudover er mængderne en god indikator. Ægte gelato ligger er tungere end mere luftige pulver-varianten og ligger ikke i kæmpe store bjerge af gelato. Så hvis du falder over et sted, hvor de sælger selvlysende blå gelato og gelatoen ligger i enorme bunker, så er det nok ikke den ægte vare.

 

Vi afsluttede turen med to kulger gelato fra Fatamorgana. Selvom jeg var virkelig mæt, spiste jeg min gelato med stort velbehag. Jeg kan klart anbefale deres kokos og ananas/ingefær gelato. Hele turen var helt fantastisk og rigtig godt stykket sammen med de forskellige stop. Vores gruppe var fyldt med de sødeste amerikanske par og et par fra Ungarn, og vi havde simplethen sådan en hyggelig aften. Jeg blev helt trist, da jeg blev krammet farvel af nogle af de søde amerikanske damer, som takkede min bror og jeg for at være med til at gøre det til sådan en sjov aften. Og det var virkelig en sjov og lærig aften. Jeg skal helt sikkert prøve en af de andre ture de tilbyder næste gang jeg er i Rom.

 

English: I’ve earlier talked about how the food tour the middle one and I went on was the hightlight of our trip to Rome. I’m thinking that now I should properly tip you about it. At first I thought it probably wasn’t something you’d bring a 18 year old boy to. I was a little worry about what kind of more or less unappetizing local delicates they could serve on a tour like that. But my worry was for nothing, they served nothing but one declious treat after the other. The tour was in the charming neigborhood Trastevere. We stopped at seven different places and got to taste everything from locally produced redwine, small amazing meatballs, cheese, real Roman pizza, pasta al dente and of course gelato. Just to mention some of it. 

 

The food tour was arranged through Eating Italy Food Tours and we had chosen the Twilight Trastevere Food Tour. Our American tour guide Sarah was incredibly nice and chatty. She knew a lot about Italian food culture, especially in Rome, and she told lots of stories. She gave us some really good tips to finding the best places to eat in Rome. She told us, and proved through the tour that the best restaurants not necessarily look like it from the outside and you might not always to able to see the name from the outside. We went to several family-owned places, which didn’t look like much, but where the food was great. 

 

Another great insighter tip she gave us was that in Rome it isn’t legal to use a wood burning oven before after 7PM. That naturally means that all the round pizzas being served many places for lunch aren’t real Italian pizza. However, there’s a lot of great places where you can get pizza al taglio (by the slice). One of the places is Pizzarium by the Vatican, where we had lunch on day, which also is mentioned in the little guide with additional good places to eat in Rome we all got on the tour. She also gave us some good advice on how to spot the real gelato places, where is gelato isn’t based on some powder mix, but real fruit. If you see gelato with colors you don’t normally see in nature, then it probably isn’t made of fruit. Furthermore, the amounts are a good indicator. Real gelato is more dense than the fluffy powder kind and you don’t see in massive piles of gelato. So if you see a place, where they sell  fluorescent blue gelato and it’s lying in enormous piles, then it probably isn’t the real deal.

 

We ended our tour with two scoopes of gelato at Fatamorgana. Even though I was really full, I still ate my gelato with relish. I can highly recommend their coconut and pineapple/ginger gelato. The entire tour was so amazing and really well put together with the different stops. Our group was filled with the nicest American couples and a couple from Hungary, and we just had the best time. I got a little sad, when by the end of the night I was hugged goodbye by some of the sweet American ladies, who thanked my brother and I for helping making such a lovely night. And it really was such a fun and educational night. I’m definitely trying one of their other tours next time I’m in Rome.