Halloween-hygge

oktober 24, 2013 at 20:29

 Pumpkin carving

 Organic chocolate

Pumpkin carving

Pumpkin carving

Pumpkin carving

Pumpkin carving

Pumpkin carving

Jeg synes, at Halloween er en fantastisk tradition, og jeg ville ønske, at det var en der blev dyrket mere herhjemme. Jeg elsker efteråret og enhver fejring af dets hygge (og lidt af det uhyggelige) er kærkomment. For mig handler Halloween ikke om uhyggeligheder, men om at udnytte det ændringer efteråret bringer med sig. En af de efterårstraditioner jeg allerbedst kan lide er at lave græskarmænd. Jeg har lavet utrolig mange gennem tiderne. Sjovt nok især mens jeg boede i USA, men det er også noget jeg har lavet med min familie, da jeg boede hjemme. Jeg synes, at de er så hyggelige at have til at lyse op en kold og mørk efterårsaften.

 

I USA kan man få det her små hæfter med noget bagepapirs-lignende papir med forskellige motiver på, som man kan overføre til sit græskar ved at lægge det på græskarret og så prikker små huller rundt, der hvor man skal skære. Desværre er mit gamle hæfte blevet væk, så det sidste par år er jeg gået på Pinterest for at finde inspiration til mit motiv og så tegnet det i frihånd. Sidste år blev det til Jack fra ‘A Nightmare before Christmas’, som er min yndlings-halloweenfilm. (Jeg bryder mig slet ikke om uhyggelige film, jeg er en frygtelig bangebuks. Jeg kan seriøst ikke sove om natten, hvis jeg har set en gyser, så selvfølgelig er en tegnefilm min favorit). Denne gang blev det så til en lidt fjollet udseende græskarmand, som jeg ikke kunne stå for. Tidligere har jeg lavet uhyggelige træer, katte og spøgelser. Det bedste er at kun fantasien sætte grænser.

 

I år havde jeg inviteret til græskarsjov i min stue med to uøvede græskarudskærere. Det var ret underholdende. Jeg glemmer hver gang, hvor hårdt arbejde det faktisk er at fjerne alt indmaden fra græskaret, selvom jeg dog havde lært af sidste års fejl med at vælge det største græskar jeg overhovedet kunne opdrive. Mine to medgræskarkreatører synes også, at det var en større opgave end forventet. Til trods for kamp med først at få låget af, så at få fjernet alt indmaden og dernæst undgå at skære for langt, havde vi en rigtig hyggelig eftermiddag med masser af te, økologisk chokolade, grineflip over vores manglende evner til en relativ simpel opgave og klisteret græskarsnask over det hele. Flere eftermiddage som dem tak!

 

English: I think Halloween is an amazing tradition and I wish that it’d get celebrated more here in Denmark. I love fall and any celebration of it’s coziness (and a little of the scary stuff) is much welcomed. To me Halloween isn’t about scary things, but about embracing the changes fall brings. One of my favorite fall traditions is pumpkin carving. I’ve made quite a few through time. Funnily enough especially while I lived in the States, but it’s also something I’ve done with my family, when I still lived at home. I think they are so nice when they stand outside and light up a cold and dark fall evening.

 

In the States you can buy these little booklets with something similar to cookie sheets with various motives on, which you can rip out and trace on to your pumpkin by putting the sheet on the pumpkin and then poking little holes the places you’re suppose to cut out. Unfortunately, my old booklet is gone, so the last couple of years I’ve gone on to Pinterest to find inspiration for my motive and then drawn it by hand. Last year I ended up making Jack from ‘A Nightmare before Christmas’, which is my favorite Halloween movie. (I don’t care much for scary movies, I such a scardy cat. I seriously can’t sleep a night, if I’ve watch a scary movie, so of course a cartoon is my favorite). This time it ended up with a goofy looking pumpkin man that I couldn’t resist making. I’ve made haunted trees, cats and ghosts. Just your imagination is the limit. 

 

This year I’d invited two inexperienced pumpkin carvers into my living room for some pumpkin fun. It ended up being quite entertaining. Each time I forget how hard it actually is to remove all the pumpkin goo, even though I nonetheless had learned from last years mistake where I picked the largest possible pumpkin I could find. My two co-pumpkin creators also thought it was a larger task that expected. Despite first struggling with removing the lit, then getting all of the goo out and then avoiding cutting too much off, we had a lovely afternoon with lots of tea, organic chocolate, laughing fits over our missing abilities to complete a relatively simple task and sticky gooey stuff everywhere. More afternoons like that please!