A Perfect Moment

september 29, 2013 at 11:28

Coffee and a cinnamon swirl

Et perfekt øjeblik med en stille lejlighed med en frisklavet kop kaffe i mit nye yndlings krus, et nyt nummer af Costume jeg havde glemt jeg havde og en sprød kanelsnegl. Sådan et skønt øjeblik havde jeg i går mellem tiltrængt træning, praktiske gøremål og en flere timer lang, men så fantastisk hyggelig shoppe-session med min yndlings Stephanie.

 
Sådan et øjeblik forsøger jeg at genskabe netop nu, hvor jeg sidder umådelig træt og en smule uoplagt i min sofa. For shoppeturen endte med en lille cocktail (passion for cocks…altså navnet på cocktailen), en lidt større øl og en vildt lækker burger på Cocks’n’Cows. Alt sammen toppet op med en ekseptionel god service. Både Stephanie og jeg har boet i USA og ved hvordan gå service er fra folk, der lever af deres drikkepenge. I Danmark er det jo ikke tilfældet og oftes føler jeg at servicen oftest er fraværende og lidt ugidelig herhjemme, men i går var samtlige vi havde kontakt med super søde, glade og virkelig opmærksomme. Jeg er så ked af at jeg ikke havde mit kamera med, så jeg kunne lave et lille burger-tip til jer. Det må I have til gode.   Men venindehyggen måtte slutte tidligt, for jeg havde lovet den mellemste, at han måtte sove hos mig i nat, da han skulle på studietur til London med klassen og de skulle være i lufthavnen allerede kl. 6.30. Så er der langt fra Nordsjælland sådan en søndag morgen. Jeg havde instrueret ham i, hvad der var af morgenmadsmuligheder, tegnet et kort over hvordan han kom til metroen og sikret mig, at han havde både pas og penge. Alarmen blev sat. Min ville gå af 2 min. senere for at sikre mig, at han var faktisk kommet op og så skulle han ellers bare tage afsted. Men storesøsteren var blevet vækket halvanden time tidligere af drengen, der kom hjem fra fest, så jeg lå vågnen helt til kl. 5, hvor jeg så stod op og sørgede for at han faktisk fik spist morgenmad og børstet sine tænder og sådan. Jeg så nervøst ud af vinduet. Der var mørkere end mørkt. Og pludselig slog det mig, at det jo ikke var søndag morgen i Nordsjælland, men lørdag nat på Nørrebro. Nu kunne hønesøsteren ikke lade ham gå alene ned til metroen, velvidende at der nok ville være en del fulde mennesker på gaden, selv på dette umenneskelige tidspunkt. Så jeg hoppede i noget tøj og fulgte ham afsted. Et hurtigt pitstop ved den lokale 7/11, så han kunne få lidt lune pølsehorn med til en lille lufthavnssnack. Vinke farvel på Forum st. og så skynde mig hjem i seng.  
 
Nu er jeg træt og tænker kun på den anden kanelsnegl der ligger ude i skabet og en kop Nespressokaffe, mens jeg forsøger at overbevise mig om at det glas vand og min rugbrødsmad, når skal få mig kvikket op, så jeg kan komme videre med min dag.  
 
English: A perfect moment in a quiet apartment with a cup of freshly made coffee in my new favorite cup, a new issue of the Danish fashion magazine Costume that I forgot that I had and a crispy cinnamon swirl. I had a lovely moment like that yesterday in between a much needed workout, practical to-dos and a several hour long, but incredibly fun shopping session with my favorite Stephanie.    
 
That exact moment is what I try to recreate just now, as I’m sitting extremely tired and somewhat out of sorts on my couch. The shopping-spree ended with a little cocktail (passion for cocks…the name of the cocktail that is), and a larger beer and a extremely delicious burger at Cock’n’Cows. All of that was topped off with an exceptional good service. Both Stephanie and I have lived in the States and know how good service is from people who live off their tips. That isn’t the case in Denmark and often I feel like the service is distant and somewhat indifferent, but yesterday every single person we had contact with were super nice, happy and really attentive. I’m so sad I didn’t bring my camera, so I could have made a little burger tip for you. Next time!    But the girlfriend fun had to end early, because I’d promised the middle one that he could crash at my place, because he was going to London with his class and they had to be in the airport by 6.30 AM. On a Sunday morning at that hour north of Copenhagen is far away. I’d instructed him in what options he had for breakfast, drew a map of how to get to the metro and made sure that he had his passport and wallet. The alarm was set for 5 AM. Mine could go off 2 minutes later to make sure that he actually were up and then he was just suppose to leave for the airport. But the big sister was woken up an hour and a half earlier, when the boy got home from a party, so I was awake until the clock finally turned 5.00, so I got up and made sure he actually ate breakfast and brushed his teeth etc. I nervously looked out the window. It was more than pitch black. And suddenly it hit me that it wasn’t Sunday morning up north, but Saturday night at Nørrebro. Now the overprotecting sister couldn’t let him walk down to the metro all by himself, knowing that there’d be drunk people out on the streets – even at this ungodly hour. So I jumped in some clothes and walked with him. A quick pitstop at the local 7/11, so he could get some warm pigs in a blanket as a little airport snack. Waved goodbye at Forum station and hurried back to bed.  
 
Now I’m really tired and all I can think about is that second cinnamon swirl, which is lying in the cabinet and a cup of Nespresso coffee, while I’m trying to convince myself that the glass of water and my rye bread is exactly want I need to wake up and get on with my day.