Diving at Koh Kood

maj 20, 2013 at 18:21

Meget af tiden på Koh Kood blev brugt på dykning. Mens drengen tog sit Advanced Open Water certifikat, bookede jeg 2 x 2 dyk til de samme dage. Vi dykkede med BB Divers, hvor alle var meget søde og professionelle. Drengen og jeg havde hver vores instruktør, da drengen skulle igennem en række øvelser og jeg jo bare skulle ud og se på fisk. Desværre var sigtbarheden ikke den bedste (igen) og det værste vi oplevede var en sigtbarhed på ca. en halv meter, hvilket er virkelig sløjt. Men jeg havde nogle gode dyk med min instruktør Julian, som på vores første dyk tog mig med ned og se en masse statuer af forskellige dyr, som nogen har placeret på havbunden. Den lidt dårlige sigtbarhed gjorde faktisk den oplevelse så meget vildere, for pludselig var man ved at svømme ind i en kæmpe statue af en elefant. Jeg præsterede selvfølgelig også at blive væk, selv efter jeg havde siddet på båden og joket om da det skete på Koh Chang.

 

På anden dagen var der virkelig mange bølger, så mange, at man kunne mærke, hvordan de hev én frem og tilbage selv 10 meter under vand. Selv små fisk lå også og gyngede i vandet. Flere af snorklerne, som var med ude med båden blev så søsyge, at de blev sejlet tilbage til land efter en første time. Jeg må også indrømme, at jeg havde det ret stramt, når selv ikke en times dyk var pause fra gyngeriet, så da vi kom tilbage til hotellet var alt jeg havde lyst til pomfritter og en stor jordbærsmoothie. Den aften blev den ellers faste cocktailhour pænt sprunget over.

 

På grund af de mange bølger blev drengens sidste dyk, inden han kunne kalde sig ‘advanced’ dykker, som var et natdyk, udskudt et par dage, da kaptajnen syntes, at det ville være for farligt at tage båden ud i mørket i det vejr. Mens drengen så endelig var ude på sit natdyk, sad jeg ude foran dykker-kontoret sammen med stedets bestyrer og snakkede om den næste dags tur til nogle af de smukkeste rev i området nær Koh Rayang. Vejrudsigten lovede sol og ingen bølger, så da drengen kom tilbage fra sit dyk, gik der ikke mange splitsekunder førend vi havde booket to dyk til den følgende (og vores sidste) dag, inden vi fløj hjem. De to sidste dyk var helt fantastiske, udover det var hyggeligt at få lov at dykke sammen, så vi også en masse spændende fisk. Og ingen blev væk! :)

 

English: A lot of the time on Koh Kood was spent with diving. While the boy took his Advanced Open Water certificat, I booked 2 x 2 dives for the same days. We dived with BB Divers, where everyone were really nice and professional. The boy and I had each our instructor, since the boy had to go through a series of skills and I was just going to look at the fish. Unfortunately, the visibility wasn’t so good (again) and the worst we experienced was a visibility at approx. half a meter, which is really bad. I still had some good dives with my instructor Julian, who on our first dive took me down to see a lot of statues of different animals, that someone has placed on the bottom of the ocean. The bad visibility actually made that experience to much wilder because suddenly you would almost be swimming into a giant statue of an elephant. Of course I also managed to get lost, after joking on the boat about when it happened on Koh Chang. 

 

On the second day, there were a lot of waves, so many that you could feel how they pulled you back and forth even 10 meters under water. Even the little fish were getting pulled back and forth by the current. Several of the snorkelers, that were with our boat, got so seasick that they had to be sailed back to shore after the first hour. I must admit, that I weren’t feeling too good myself, since even an hour’s dive didn’t serve as a break from the waves, so when we got back to the hotel all I wanted was french fries and a large strawberry smoothie. That night the otherwise proud tradition of cocktail hour simply wasn’t happening. 

 

Because of the many waves, the boy’s last dive (a night dive), before he could called himself an advanced diver, was postponed a couple of nights, since the captain didn’t think it was safe to go out in the dark in that weather. While the boy finally was out on his night dive, I sat outside of the dive office together with the manager and talked about the next day’s trip to some of the most beautiful reefs in the area outside the island Koh Rayang. The forecast promised sun and no waves, so when the boy got back, it didn’t take long before we’d booked two more dives for the following (and our last) day, before flying home. The last two dives were amazing, beside it was nice to get the chance to dive together, we also saw a lot of exciting fish. And no one got lost! :)