Apartment Details

april 30, 2013 at 21:11

Jeg går mindst lige så meget op i hvordan min lejlighed ser ud, som hvordan jeg selv ser ud. Som barn elskede jeg at flytte rundt på møblerne på mit (lille) værelse. Jeg gjorde det så ofte, at min stedfar var ved at være lidt træt af, at jeg (igen) ikke havde tænkt på om ledningerne fra mit anlæg eller fjernsyn nu ville kunne nå stikkontakten eller om sengen faktisk passede på den led, at han lærte mig at måle mit værelse op og alle møblerne for at lave en papirsmodel, så jeg kunne flytte rundt på papiret, inden jeg gav mig i kast med den helt store omrokerering. I mange år ville jeg faktisk være indretningsarkitekt, indtil det gik op for mig, hvor meget matematisk det indebar.

 

Jeg bliver nok aldrig helt tilfreds med mit hjem, da jeg altid har nye idéer jeg gerne vil afprøve, finder løsninger jeg forelsker mig i eller møbler jeg gerne til investere i, men alt i alt er jeg meget glad for drengens og mit fælles hjem gennem snart 2,5 år. Jeg har udvalgt nogle små hjørner eller enkelte ting, som jeg er særlig glad for i lejligheden. Den sorte telefon er én af mine bedste loppemarkedskøb, som jeg købte, da der var et stort antik- og loppemarked i Forum. Kähler vasen er købt på Louisiana for nyligt og jeg synes, at den er så fin, at nu vil jeg gerne have flere i forskellige størrelser.

 

English: I care just as much about how my apartment looks, as I care about how I look. As a child, I loved to move around the furniture in my (small) room. I did it so often, that my stepdad grew tired of my forgetting to factor in if the cords from my music center or television could reach the switch or if the bed actually could fit on that side, that he taught me to measure my room and all the furniture to make a small model out of paper, so I could move around on that, before I started moving all my furniture around. For many years I actually wanted to become an interior designer, until I realized how much math it requires. 

 

I’ll probably never be completely satisfied with my home, since I’m constantly coming up with new ideas I would like to try, finding solutions that I fall in love with or furniture that I would like to invest in, but all in all I’m really happy with the boy’s and my shared home for almost 2,5 years. I have chosen little corners or single items, that I’m especially pleased with in the apartment. The black telephone is among my favorite flea marked purchases. I bought it at a large antique and flea market in Forum in the Frederiksberg-part of Copenhagen. The Kähler vase is recently bought at Louisiana Museum of Modern Art, and I like it so much that now I want more in different sizes. 

Den gamle symaskine fik jeg i housewarminggave fra min stedmors forældre, efter jeg havde undladt at købe en lignende på et krammermarked, fordi jeg vidste, at drengen delte min passion for gamle maskiner som pynt. Min stedmor havde fortalt historien om mine pinsler om at lade den stå, hvilket havde fået hendes mor til at findes hendes fine, gamle symaskine frem, som hun har syet tøj til både min stedmor og hendes bror på. Det synes jeg er ret hyggeligt, at den nu står i min spisestue og pynter.

 

I got the old sewing machine as a housewarming present from my stepmom’s parents, after I had refrained buying a similar one at a marked, because I knew that the boy doesn’t share my passion for old machines as decorations. My stepmom had told the story about how I struggled to out it down and walk away, which got her mom to find her pretty, old sewing machine, that she’d use to sew clothes for both my stepmom and her brothers. I think it’s quite nice that now it’s standing in my dining room as decoration.

Et løvehoved som nøglehul i kommoden.

 

A lion’s head as a keyhole in the dresser. 

Jeg elsker friske blomster og franske anemoner er én af mine yndlingsblomster. Desværre kan jeg ikke helt forsvare altid at købe friske blomster, så jeg ejer også en del orkideer i forskellige farver og størrelser.

 

I love fresh flowers and french anemones are one of my absolute favorite flowers. Unfortunately, I can’t always justify buying fresh flower, so I also own a few orchids in different colors and sizes.

Den røde radio er en fødselsdagsgave fra drengen, lampen har drengens far lavet og guldspejlene er loppefund.

 

The red radio is a birthday present from the boy, the boy’s dad has made the lamp and the gold mirrors are from flea markets. 

Trækassen, som er en gammel værktøjskasse, er også en housewarminggave, som min mor har købt på et loppemarked.

 

The wooden box, which is actually an old tool box, is also a housewarming present from my mom that she got at a flea market.

Et lille hjørne af mit skrivebord. Jeg elsker at lave lys tændt, når jeg sidder og arbejder, og særligt i vintermånederne er mit forbrug af fyrfaldslys ret stort. Maleriet med snemanden er malet af den mindste og jeg synes, at det er så sjovt, at det naturligvis har fået en særlig plads.

 

A little corner from my desk. I love having lit candles, when I work, and especially during the winter months my use of tea candles is quite extensive. The painting with the snowman is painted by the youngest and I think that it is so funny that it naturally it has gotten a special place. 

Jeg elsker mine Lonely Planet guidebøger, som minder mig om de ferier jeg har været på. Når jeg så skal et nyt sted hen, køber jeg en ny, selvom jeg ikke altid er god til at få dem læst.

 

I love my Lonely Planet guide books that reminds me of the vacations I have been on. When I’m going somewhere new, I buy a new one, even though I don’t always actually read them.  

De forskellige billeder betyder alle noget særligt for mig. Alle fotografierne har drengen nemlig taget, flere af dem er fra vores tur til Australien. Kortet vi fået af min mor og det dækker begge vores hjembyer i Nordsjælland, hvilket også gør det lidt specielt. I det hele taget elsker jeg gamle kort og jeg har en del hængende rundt omkring i lejligheden.

 

The different pictures are all special to me. The boy has taken all the photographs, several of which are from our trip in Australia. We got the map from my mom and it covers both of our hometowns in the Northern part of Zealand, which makes it quite special. I love old maps in general and I have quite a few hanging around the apartment. 

Sminkebordet er et arvestykke fra min morfars søster, som jeg har slebet og malet, og min onkel har sat låger på. Håndtagene har jeg købt i Lisbeth Dahl.

 

The dressing table is a heirloom from my grandfather’s sister which I have polished and painted white, and my uncle put doors on it. I got the handles at Lisbeth Dahl. 

Den røde mand hænger over badeværelsesdøren og er et af mine yndlingsting i lejligheden. Jeg fandt ham på Frederiksberg Loppemarked, og jeg fik min far til at trække strøm, så den lyser, samtidig med lyset er tændt ude på badeværelset og der er optaget.

 

The red man hangs over the bathroom door and is one of my favorite items in the apartment. I found him at Frederiksberg flea market, and I got my dad to fix the electricity, so that the lamp lights up when the bathroom light is now and the bathroom is occupied.