Andy Warhol tegnekursus på Louisiana

februar 10, 2013 at 15:43

TegnekursusTirsdag eftermiddag i sidste uge var min mor og jeg til et tegnekursus på Louisiana, hvor vi skulle prøve kræfter med Andy Warhols teknikker fra hans tidlige og hidtil ukendte værker fra 50’erne og de tidlige 60’ere.

 

Kurset startede med at vi så lidt af den nye udstilling og fik en kort introduktion til hans tidlige arbejde. Andy Warhol var kun 20 år gammel fra han rejste fra Pittsburg til New York, hvor han fik hurtigt job som reklamer tegner. Han tegnede blandt andet sko for de store modehuse til udstillingsvinduer og reklamer. Det er på samme tid, at hans tegninger på udstillingen er fra.

 

Jeg er stor fan af Andy Warhols kendte ‘Pop Art’ værker, men det fine ved hans tidlige tegninger er deres enkelthed. Han tegnede ofte kun de allermest karakteristiske træk ved hans motiver, ikke for mange detaljer og med en minimalistisk streg, hvilket også går igen i hans senere ‘Pop Art’ værker. Det var blandt andet det vi fik lov at lege med, samt hans karakteristiske ‘blotted line’, som er den linje blækken danner, når den trykkes fra et pergamentspapir ned på et andet stykke papir, som bedst illustret på mit billede med stilletterne.

 

Det var et virkelig sjovt og inspirerende kursus, og jeg skal helt sikkert have fat i noget blæk og en pen, så jeg kan øve mig mere derhjemme.

 

Udstillingen ‘Warhol – tidlige tegninger’ i sig selv er bestemt også et besøg værd og indeholder ca. 200 værker, der viser en hidtil ukendt side af den ellers meget kendte kunstner. Den løber indtil d. 21. februar 2013.

 

English: Tuesday afternoon last week my mom and I took a drawing course at Louisiana Museum of Modern Art, where we tried some of Andy Warhol’s techniques from his early and so far unknown pieces from the 50’s and early 60’s.  

 

The course started with we saw some of the new exhibit and got a brief introduction to his early work. Andy Warhol was only 20 years old when I left Pittsburg to go to New York, where he quickly got a job as an advertising drawer.  Among other things he drew shoes for some of the big fashion houses for window displays and adds. It is from the same period, the drawings at the exhibit are from. 

 

I’m a huge fan of Andy Warhol’s famous ‘Pop Art’ pieces, but what I really liked about his early drawing are their simplicity. He often only drew his subjects most characteristic features, not too many details and with a minimalistic line, which you also see in his later ‘Pop Art’ pieces. It was among other things what we got to play with and his characteristic ‘blotted line’. The ‘blotted line’ is the line the link makes, when it is pressed from a piece of parchment paper onto another piece of paper, which is best illustrated in my photo of the stilettos I made. 

 

It was a really fun and inspiring course, and I’m definitely going to buy some ink and a pen, so I can practice more at home. 

 

The exhibit ‘Warhol – early drawings’ itself is definitely also worth a visit and consists of approx. 200 pieces, which show au until now unknown side of the otherwise world famous artist. It runs until February 21, 2013. 

Tegnekursus

 {Først skulle vi vælge et motiv til at arbejde ud fra. Jeg valgte Amy Winehouse}

Tegnekursus

  {Så skulle vi tegne de mest karakteristiske træk ved vores motiv med blyant på et stykke pergamentspapir lagt over billede}

Tegnekursus

  {Derefter skulle vi vende pergamentspapiret med blyantssiden ned mod et almindeligt stykke papir og tegne stregerne op igen, så motivet blev ført over på papiret}

Tegnekursus

Tegnekursus

  {Herefter skulle vi tegne stregerne op med blæk og pen}

Tegnekursus

Tegnekursus

 {En af de andre kursister lavede denne fine Obama}

Tegnekursus

Tegnekursus

 {Min mors Marilyn Monroe. Hurra for alliteration :) }

Tegnekursus

  {Ved anden øvelse skulle vi igen finde et motiv og optegne stregerne på et stykke pergamentspapir}

Tegnekursus

  {Så skulle man bruge tegne lidt af stregerne op med blæk på bagsiden af pergamentspapiret og trykke det ned på et stykke akvarelpapir, sådan at man gradvist fik overført motivet og derved kreeret den ‘blotted line’}

Tegnekursus

  {Mine færdige stilletter med ‘blotted line’}

Tegnekursus

Tegnekursus

  {Til sidst skulle vi alle lægge vores bedste værk frem. Det var virkelig sjovt at se, hvor forskellige folks billeder blev, selvom mange havde valgt de samme motiver}