Things I Don’t Understand…

juni 21, 2014 at 14:02

Creme fraiche

I den forgange uge har jeg flere gange undret mig over, hvad hulan der foregår i andre menneskers hoveder, om jeg nogensinde bliver god til sandsynlighedsregning eller bare at pakke mine vare ned. Det er blevet til en liste på fem ting som jeg simpelthen ikke forstår.

 

Jeg forstår ikke:

 

1. Hvordan en pige kan få sig selv til at indtage så enorme mængder hvidløg, at hun tilsyneladende sveder hvidløg en ganske almindelig tirsdag morgen til yoga, så jeg i, hvad der skulle have været en times kvalitetstid med mig selv, ender med febrilsk at prøve at undgå at indånde den luft hun udånder, hvilket unægteligt gør det svært at dyrke yoga, hvor alle øvelser er bygget på dybe åndedræt.

 

2. Den ældre dame, som jeg spottede med det samme, da jeg kom ned i omklædningsrummet i Fitness World, som rendte rundt topløs, selvom årene, hvor man kan argumentere for, at det på nogen måde kan have været acceptabelt forlængst er forbipasseret. Men efter at være fast gæst i omklædningsrum en del år, er jeg efterhånden vant til de (oftest ældre) damer, der insisterer på at tulle nøgne rundt. Nææh, det som undrer mig er, hvor hendes grænse for, hvad hun vil gøre offentlig mon er, da jeg ser ud af øjenkrogen, at hun bøjer lidt i knæene, hiver mormortrussen ned og flår en tusseindlæg ud. Lige der midt i omklædningsrummet.

 

3. Hvorfor folk føler behov for at have private samtaler i telefonen midt på cykelstien? Forleden på vej hjem fra arbejde, holdte jeg og ventede for rødt lys, mens fyren på cyklen ved siden af, ævlede løs om sin hudlæge og en arbejdsskade. Sammenhængen mellem de to ting forstod jeg aldrig.

 

4. De mænd, der hver morgen er spændt fuldsætning op til lir med stramme cykeloutfit og dyre racercykler, men som cykler bemærkelsesværdigt langsommere end mig på min gamle rustne damecykel.

 

5. Sandsynligheden for at bedst som jeg kommer trækkende med min cykel over fodgængerfeltet, ud af alle mine vare i cykelkurven, falder en bøtte creme fraiche ud, smadrer som den rammer jorden, og creme fraiche lander tilsyneladende kun på mine tæer den allerførste dag jeg har sandaler på.

 

English: During the past week I’ve caught myself wondering what in the world must be going on in people’s heads, if I ever get good at probability theory or just at packing my groceries. It has summed up to a list of five things I just don’t quite get. 

 

I don’t understand:

 

1.  How a girl can get herself to consume such enormous amounts of garlic, that she supposedly is sweating garlic on an average Tuesday morning at yoga, so much so that I, in what were supposed to be an hour of quality time with myself, end up eagerly trying to avoid inhaling what she’s exhaling, which undeniably makes it difficult to do yoga, where all exercises are based on deep breaths.  

 

2. The older lady, I spotted as soon as I came into the locker room at my gym, running around topless although one could argue that the years where that were acceptable long has passed. But after having been a frequent guest in gym locker rooms over the years, I’ve grown quite accustomed to the (often older) ladies, who insist on strolling around naked. No, the thing that I don’t understand is where her limit for what she’d do in public could be, when I out of the corner of my eye see her bend her knees, pull down her granny panties and rip out a pantyliner. Right there in the middle of the locker room. 

 

3. How come people need to have private conversations on the phone in the middle of the bike path? The other day as I was biking home from work, I was stopped at a red light, while the guy next to be was babbling on about his dermatologist and a work-related injury. I never got the connection between the two.  

 

4.  Those men, who every morning get dressed in tight bike outfits with their expensive racing bikes, but for some unknown reason bike remarkably slower than me on my old rusty lady bike.  

 

5. The likelihood that best as I’m walking with my bike over a crossing, out of all of my groceries in my basket, falls a container of sour cream, breaks as it hit the ground, and sour cream lands only on my toes the every first day I’m wearing sandals.