Apartment Details

april 30, 2013 at 21:11

Jeg går mindst lige så meget op i hvordan min lejlighed ser ud, som hvordan jeg selv ser ud. Som barn elskede jeg at flytte rundt på møblerne på mit (lille) værelse. Jeg gjorde det så ofte, at min stedfar var ved at være lidt træt af, at jeg (igen) ikke havde tænkt på om ledningerne fra mit anlæg eller fjernsyn nu ville kunne nå stikkontakten eller om sengen faktisk passede på den led, at han lærte mig at måle mit værelse op og alle møblerne for at lave en papirsmodel, så jeg kunne flytte rundt på papiret, inden jeg gav mig i kast med den helt store omrokerering. I mange år ville jeg faktisk være indretningsarkitekt, indtil det gik op for mig, hvor meget matematisk det indebar.

 

Jeg bliver nok aldrig helt tilfreds med mit hjem, da jeg altid har nye idéer jeg gerne vil afprøve, finder løsninger jeg forelsker mig i eller møbler jeg gerne til investere i, men alt i alt er jeg meget glad for drengens og mit fælles hjem gennem snart 2,5 år. Jeg har udvalgt nogle små hjørner eller enkelte ting, som jeg er særlig glad for i lejligheden. Den sorte telefon er én af mine bedste loppemarkedskøb, som jeg købte, da der var et stort antik- og loppemarked i Forum. Kähler vasen er købt på Louisiana for nyligt og jeg synes, at den er så fin, at nu vil jeg gerne have flere i forskellige størrelser.

 

English: I care just as much about how my apartment looks, as I care about how I look. As a child, I loved to move around the furniture in my (small) room. I did it so often, that my stepdad grew tired of my forgetting to factor in if the cords from my music center or television could reach the switch or if the bed actually could fit on that side, that he taught me to measure my room and all the furniture to make a small model out of paper, so I could move around on that, before I started moving all my furniture around. For many years I actually wanted to become an interior designer, until I realized how much math it requires. 

 

I’ll probably never be completely satisfied with my home, since I’m constantly coming up with new ideas I would like to try, finding solutions that I fall in love with or furniture that I would like to invest in, but all in all I’m really happy with the boy’s and my shared home for almost 2,5 years. I have chosen little corners or single items, that I’m especially pleased with in the apartment. The black telephone is among my favorite flea marked purchases. I bought it at a large antique and flea market in Forum in the Frederiksberg-part of Copenhagen. The Kähler vase is recently bought at Louisiana Museum of Modern Art, and I like it so much that now I want more in different sizes. 

Den gamle symaskine fik jeg i housewarminggave fra min stedmors forældre, efter jeg havde undladt at købe en lignende på et krammermarked, fordi jeg vidste, at drengen delte min passion for gamle maskiner som pynt. Min stedmor havde fortalt historien om mine pinsler om at lade den stå, hvilket havde fået hendes mor til at findes hendes fine, gamle symaskine frem, som hun har syet tøj til både min stedmor og hendes bror på. Det synes jeg er ret hyggeligt, at den nu står i min spisestue og pynter.

 

I got the old sewing machine as a housewarming present from my stepmom’s parents, after I had refrained buying a similar one at a marked, because I knew that the boy doesn’t share my passion for old machines as decorations. My stepmom had told the story about how I struggled to out it down and walk away, which got her mom to find her pretty, old sewing machine, that she’d use to sew clothes for both my stepmom and her brothers. I think it’s quite nice that now it’s standing in my dining room as decoration.

Et løvehoved som nøglehul i kommoden.

 

A lion’s head as a keyhole in the dresser. 

Jeg elsker friske blomster og franske anemoner er én af mine yndlingsblomster. Desværre kan jeg ikke helt forsvare altid at købe friske blomster, så jeg ejer også en del orkideer i forskellige farver og størrelser.

 

I love fresh flowers and french anemones are one of my absolute favorite flowers. Unfortunately, I can’t always justify buying fresh flower, so I also own a few orchids in different colors and sizes.

Den røde radio er en fødselsdagsgave fra drengen, lampen har drengens far lavet og guldspejlene er loppefund.

 

The red radio is a birthday present from the boy, the boy’s dad has made the lamp and the gold mirrors are from flea markets. 

Trækassen, som er en gammel værktøjskasse, er også en housewarminggave, som min mor har købt på et loppemarked.

 

The wooden box, which is actually an old tool box, is also a housewarming present from my mom that she got at a flea market.

Et lille hjørne af mit skrivebord. Jeg elsker at lave lys tændt, når jeg sidder og arbejder, og særligt i vintermånederne er mit forbrug af fyrfaldslys ret stort. Maleriet med snemanden er malet af den mindste og jeg synes, at det er så sjovt, at det naturligvis har fået en særlig plads.

 

A little corner from my desk. I love having lit candles, when I work, and especially during the winter months my use of tea candles is quite extensive. The painting with the snowman is painted by the youngest and I think that it is so funny that it naturally it has gotten a special place. 

Jeg elsker mine Lonely Planet guidebøger, som minder mig om de ferier jeg har været på. Når jeg så skal et nyt sted hen, køber jeg en ny, selvom jeg ikke altid er god til at få dem læst.

 

I love my Lonely Planet guide books that reminds me of the vacations I have been on. When I’m going somewhere new, I buy a new one, even though I don’t always actually read them.  

De forskellige billeder betyder alle noget særligt for mig. Alle fotografierne har drengen nemlig taget, flere af dem er fra vores tur til Australien. Kortet vi fået af min mor og det dækker begge vores hjembyer i Nordsjælland, hvilket også gør det lidt specielt. I det hele taget elsker jeg gamle kort og jeg har en del hængende rundt omkring i lejligheden.

 

The different pictures are all special to me. The boy has taken all the photographs, several of which are from our trip in Australia. We got the map from my mom and it covers both of our hometowns in the Northern part of Zealand, which makes it quite special. I love old maps in general and I have quite a few hanging around the apartment. 

Sminkebordet er et arvestykke fra min morfars søster, som jeg har slebet og malet, og min onkel har sat låger på. Håndtagene har jeg købt i Lisbeth Dahl.

 

The dressing table is a heirloom from my grandfather’s sister which I have polished and painted white, and my uncle put doors on it. I got the handles at Lisbeth Dahl. 

Den røde mand hænger over badeværelsesdøren og er et af mine yndlingsting i lejligheden. Jeg fandt ham på Frederiksberg Loppemarked, og jeg fik min far til at trække strøm, så den lyser, samtidig med lyset er tændt ude på badeværelset og der er optaget.

 

The red man hangs over the bathroom door and is one of my favorite items in the apartment. I found him at Frederiksberg flea market, and I got my dad to fix the electricity, so that the lamp lights up when the bathroom light is now and the bathroom is occupied. 

Bann Makok the getaway

april 29, 2013 at 18:21

Bann Makok

Vores hotel på Koh Kood hed Bann Makok the getaway, som vi havde fundet lidt tilfældigt efter lidt søgning rundt på nettet. Da jeg så modtog mine to Lonely Planet guidebøger, opdagede jeg så, at Bann Makok var blevet valgt som ‘Top choice’ blandt hotellerne på øen. Så snart vi ankom med speedbåd kunne jeg se hvorfor. Stedet var absolut fantastisk! Hotellet var bygget på stolper, så det lå udover en kanal, som gik fra havet og bevægede sig ind i landet. Hver morgen, mens vi spiste morgenmad, kunne vi se fiskene svømme rundt i vandet. Når tidevandet faldt og vandet træk sig væk, kom de små grise, som boede på grunden, ud og roede i jorden under hotellet. Udover fisk og grise, var der også fem hunde, som holdte til ved hotellets bagindgang.

 

Der er kun otte værelser på hele hotellet og hvert af dem er indrettet forskelligt; nogle har private terrasser, nogle badekar eller udendørsbad. I løbet af dagstimerne kunne man kun bruge ventilator på værelserne, da deres generator ikke genererede nok strøm til at bruge air condition hele dagen, men fra kl. 19 til kl. 7 om morgenen kunne kan bruge sin air condition, hvilket var rart i varmen. Hotellet ligger lidt afsidigt og man kan kun komme til det via båd eller med en scooter ned af en vej, der var i temmelig dårlig stand, men for os var det del af charmen.

 

Restauranten lavede den mest fantastiske mad. Jeg fik nogle af de bedste retter der, blandt andet en ‘Indian style mild curry’ og en virkelig, virkelig stærk papaya- og gulerodssalat. Derudover lavede de de mest fantastiske strawberry mojitos, som hurtig blev en fast del af vores aftenrutine. Først cocktail hour mellem kl. 18-19, så forårsruller med spinat og ost, og herefter en hovedret. Et par aftenener så vi film på et stort lærred i fællesstuen. Her kan jeg oplyse om, at ‘The Pianist’ er en meget voldsom og sørgelig film, der ikke umiddelbart passer til en hyggelig aften i paradis.

 

De ansatte på hotellet var virkelig søde, meget hjælpsomme og altid smilende. De arrangerede endda et lille madlavningskursus for os i deres eget køkken, fordi der ikke var nogle steder på øen der ellers tilbød det. De var alle med til at gøre vores ophold ekstra særligt, og da flere af dem kom ud på broen for at vinke farvel, da vi blev hentet af en speedbåd, da vi skulle rejse hjem, havde jeg svært ved at holde tårerene tilbage. Nu lider jeg også af kronisk seperationsangst og at jeg skulle sige farvel til denne lille fyr hjalp heller ikke på sagen. Jeg har det sjældent sådan, at jeg vil tilbage til præcis det samme sted jeg har været før. Verden er så stor og der er så mange steder at se og opleve, men jeg vil rigtig gerne tilbage til både Koh Kood og Bann Makok en dag.

 

English: Our hotel at Koh Kood was called Bann Makok the getaway. We had found it by coincidence as we were searching around the web. When I recieved my two Lonely Planet guide books, I discovered that Bann Makok was picked as ‘Top choice’ among hotels on the island. As we arrived by speedboat I could immediately see why. The place was absolutely amazing! The hotel was built on poles, so it was lying over a canal, that came from the ocean and moved its way into the island. Every morning, while we were having breakfast, we could see the fish swimming around the water. When the tide came and the water was pulled back, the little pigs, that lived on the hotel’s lot, came out and duck around in the ground. Besides fish and pigs, there were also five dogs that lived by the hotel’s back entrance. 

 

There were only eight rooms at the entire hotel and every room was decorated differently; some had private terraces, others bathtubs or outdoor showers. During the day you could one use the fan in the rooms, because their generator didn’t generate enough power to use the air condition all day and night, but from 7 PM until 7 AM you could use the air condition, which was nice in the heat. The hotel is placed away from most other things on the island, and you can only get to it by boat or by scooter going down a small dirt road that have seen better days, but for us that was part of the charm. 

 

The restauarant made the most amazing food. I got some of the best dishes there, among other things an Indian style mild curry and a really, really spicy papaya and carrot salad. Furthermore, they made the most amazing strawberry mojitos that quickly became part of our nightly routine. First cocktail hour between 6-7 PM, then spinach and cheese spring rolls as starters and then a main course. A couple of nights we watch a movie on the big screen in the common area. Here I want to make clear, that ‘The Pianist’ is a really violent and sad movie that doesn’t quite go with a lovely evening in paradise. 

 

The staff were really nice, super helpful and always smiling. They even arranged a little Thai cooking course for us in the restaurant’s kitchen, since on one offered any on the island. They were all a big part of making our stay extra special, and when several of them came out on the bridge to wave goodbye as we were leaving, I was struggling holding back my tears. I tend to stuffer from chronic separation anxiety and having to say goodbye to this little fella didn’t help the matter. I rarely want to go back to the exact same place where I already been. The world is so big and there’s so many places to see and experience, but I really want to visit both Koh Kood and Bann Makok again some day. 

Bann Makok

Bann Makok

Bann Makok

{I fællesstuen havde vi problemer med at vælge mellem sofaer, liggestole og hængekøjer til lidt eftermiddagslæsning}

Opholdsstuen

Opholdsstuen

Bann Makok

{Der var masser af kajakker til fri afbenyttelse. Vi tog nogle ture ned til stranden her}

Bann Makok

Restauranten

{I restauranten kunne du både vælge at sidde under halvtaget, ude på dækket ud til vandet eller slænge dig i de farverig madrasser}

Restauranten

Restauranten

Restauranten

Detaljer

Restauranten

Vores værelse

{Vores værelse på Bann Makok}

Fine detaljer

Vores badeværelse

{Vores badeværelse}

Leo

{Min søde Leo <3 }

Mild Indian style curry

{En af de bedste retter jeg fik på hele turen var denne ‘Indian style mild curry’, men lad ikke navnet narre dig til at tro, at den ikke var stærkt. Den smagte helt fantastisk!}

Små grisesbasser

{De små grissebasser og deres store mor der også boede på hotellets grund}

Bann Makok

{Broen over til restauranten}

Morgenmad

{En continental breakfast inden dagens eventyr}
Asian style breakfast

{Asiatisk morgenmad med ris og kyllingeboller}

Verdens bedste strawberry mojito

{Hver aften var der cocktail hour – og deres strawberry mojitos var stærkt vanedannende}
Solnedgang over Bann Makok

{Den smukkeste lyserøde og lilla solnedgang over Bann Makok}

Massage med udsigt over floden

{Ovenpå fællesstuen fik vi en skøn afslappende massage med udsigt udover floden}

Spicy papaya and carrot salad

{En virkelig lækker, men utrolig stærk, papaya- og gulerodssalat} Leo og de andre hunde på hotellet

{Lille Leo leger med de andre hunde på hotellet}

Dagens outfit: Leather and Stripes

april 28, 2013 at 20:50

Dagens outfit

Dagens outfit

Dagens outfit

 Dagens outfit

Dagens outfit

Dagens outfit

 Læderjakke H&M The New Icons // Kjole H&M // Støvler Bianco // Taske Marc by Marc Jacobs // Armbånd H&M The New Icons // Neglelak & Other Stories ‘Tartarin Orange’

 

Hvor er det skønt, at solen skinner så fint og det endelig føles som om foråret er her. Dette outfit er fra i lørdags, hvor jeg var ude og lufte mine nye læderjakke rundt i København og spise lækker mad på Tapasfabrikken. Denne weekend er passeret alt, alt for hurtig og jeg er slet ikke klar til, at det er mandag i morgen. Weekenden er gået med den mindstes konfirmation, 3 x IKEA ture, en fødselsdagsbrunch for den ældste og masser af lækker mad.

 

English: It feels so amazing that the sun is shining and it finally feels like spring is here. This outfit is from last Saturday, where I was out and about Copenhagen wearing my new leather jacket and having dinner at Tapasfabrikken. This weekend has gone by way too quickly and I’m no way close to being mentally prepared for the fact that it is Monday tomorrow. The weekend was spent with the youngest’s confirmation, 3 x trips to IKEA, a birthday brunch for the oldest and lots of delicious food.